LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plRozwój transportu ze szwajcarską precyzją
Transport szynowy

Rozwój transportu ze szwajcarską precyzją

Za ok. 38 mln franków

HH

Rozwój transportu pasażerskiego na trasie Malbork-Grudziądz, zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej, nowoczesne centrum komunikacyjne w Legionowie – to tylko niektóre projekty zrealizowane w całym kraju dzięki wsparciu Funduszu Szwajcarskiego. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy przeznaczył na projekty z zakresu transportu łącznie ok. 38 mln franków szwajcarskich.

Fundusz Szwajcarski umożliwił realizację ważnych inwestycji związanych z transportem publicznym i towarzyszącą mu infrastrukturą. Pozwoliło to zwiększyć wygodę i komfort pasażerów, a także poprawić bezpieczeństwo podróży – mówi wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Dzięki inwestycjom w infrastrukturę we wszystkich trzech projektach z sektora infrastruktury utworzono 4400 miejsc dla pasażerów, w tym 1624 miejsca siedzące oraz 34 miejsca przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto podniesiono komfort podróżnych (m.in. nowoczesna poczekalnia połączona z publiczną czytelnią w Legionowie), dostęp do informacji (np. tablice informacyjne na stacjach WKD) oraz bezpieczeństwo (defibrylatory w pociągach w województwie pomorskim). To wszystko przyczyniło się do wzrostu zadowolenia podróżnych korzystających z nowego taboru.

Projekty transportowe realizowane ze wsparciem Funduszu Szwajcarskiego:

 • „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego”; Samorząd województwa pomorskiego (maj 2012 – grudzień 2016);
  W ramach projektu zakupiono cztery nowoczesne szynobusy osiągające prędkość do 120km/h, co znacznie skróciło czas podróży. Zadbano o komfort i bezpieczeństwo pasażerów – pociągi zostały wyposażone w monitoring, klimatyzację, sprzęt medyczny oraz przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Nowy tabor jest również tańszy w eksploatacji i mniej szkodliwy dla środowiska – każdy pociąg posiada ekonomiczny spalinowy silnik nowej generacji o niskim zużyciu paliwa. Projekt dofinansowano kwotą 9,04 mln franków szwajcarskich.

 • „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”; Urząd Miasta Legionowo (czerwiec 2012 – grudzień 2016);
  Wielu mieszkańców Legionowa dociera codziennie do Warszawy kursującymi na tej trasie pociągami. Dzięki środkom ze Szwajcarii przy stacji kolejowej powstało nowoczesne centrum komunikacyjne rozwiązujące wiele problemów, z którymi przed jego budową borykali się podróżni. Jest ono wyposażone w elektroniczne systemy informacji dla pasażerów, a dotarcie tam zostało niezwykle ułatwione dzięki modernizacji dróg dojazdowych i pętli autobusowych, a także budowie dwóch wielopoziomowych garaży. Podróżni oczekujący na pociąg mogą skorzystać ze stworzonej na terenie centrum komunikacyjnego czytelni publicznej. Projekt dofinansowano kwotą 9,63 mln franków szwajcarskich.

 • „ Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”; Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. (czerwiec 2012 – luty 2017);

Środki uzyskane z Funduszu Szwajcarskiego pozwoliły na zakup sześciu nowoczesnych, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i przewozu rowerów pociągów, które dołączyły do taboru Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W duży stopniu wpłynęło to nie tylko na komfort podróży, ale i jej bezpieczeństwo. W ramach projektu zmodernizowano także tory i przystanki na trasie oraz stworzono nowoczesny system informacji pasażerskiej i monitoringu. Projekt dofinansowano kwotą 19,35 mln franków szwajcarskich.

Podstawowe informacje o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy:

 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. fundusz szwajcarski, stanowi część bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię państwom, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Polska jest jednym z 13 państw korzystających z tych środków.

 • Wartość kwoty dla Polski wynosi 489 mln franków, czyli ponad 40% z ponad miliarda franków, który Szwajcarzy przeznaczyli dla wszystkich państw objętych Programem.

 • Około 40% środków przyznanych Polsce rozdysponowano w czterech wybranych województwach Polski południowo-wschodniej: lubelskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim.

 • Pieniądze przeznaczono na projekty m.in. z zakresu infrastruktury, ochrony zdrowia i środowiska, jako wsparcie dla sektora prywatnego, jak również na działania na rzecz lokalnych społeczności, rozwoju lokalnego oraz wzmacniania potencjału regionów.

 • Wsparcie z funduszu szwajcarskiego otrzymały instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorcy.« powrót
Biuro Brokerskie Omega