Polska Gazeta Transportowa
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TESTY AUT TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
26 sierpnia 2019 r.
Reklama   +48 22 620 92 04     Kontakt 
www.pgt.plRusza przetarg na budowę węzła Lubelska
Transport drogowy

Rusza przetarg na budowę węzła Lubelska

12 czerwca 2015 r.   |  AS

Węzeł, który będzie łączył Południową Obwodnicę Warszawy (S2) ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy (S17) i z autostradą A2, będzie węzłem dwupoziomowym typu WA. Długość odcinka wynosi ok. 2 km. Budowa węzła umożliwi m.in. ruch w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), Białegostoku krajową drogą nr 8 (docelowo S8), Lublina drogą krajową nr 17 (docelowo S17) oraz poprzez istniejącą i planowaną Południową Obwodnicę Warszawy umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa autostrady A2.

Ogłoszony przetarg jest postępowaniem dwuetapowym. W pierwszym złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sprawdzane będą pod względem formalnym.  Na tym etapie oceniane będzie doświadczenie  oraz zdolność ekonomiczna i finansowa wykonawcy. Termin złożenia  wniosków mija 15 lipca 2015 r. Wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu (maksymalnie 20 wykonawców) otrzymają zaproszenie do złożenia oferty, gdzie kryterium oceny ofert będzie nie tylko cena  ale i okres na jaki zostanie udzielona  gwarancja.

Planowany okres  realizacji to lata  2016 – 2019.



« powrót
Biuro Brokerskie Omega