Raben Group
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
27 października 2020 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
UTA
www.pgt.plRuszyła budowa kolejnych ekspresówek
Transport drogowy

Ruszyła budowa kolejnych ekspresówek

Zaofertowano małopolski odcinek popularnej Siódemki

5 lutego 2016 r.   |  Hubert Hryniewicz

GDDKiA podpisała w styczniu 2016 r. umowy na realizację 4 odcinków dróg ekspresowych o długości 50 km. Otwarto także oferty na realizację 3 małopolskich odcinków ekspresowej Siódemki.


S7 obwodnica Lubnia   |   Fot. GDDKiA

Podpisane umowy dotyczą ekspresówek S8 i S17. Obecnie w realizacji jest ponadto 1223,6 km nowych tras, a na rozstrzygnięcie czekają przetargi dotyczące budowy kolejnych 857,7 km dróg.

S8 Wyszków–Poręba. Umowę na budowę tego niespełna 13-kilometrowego fragmentu S8 zarządca dróg podpisał z firmą Skanska. To pierwsza z trzech mazowieckich części tej ekspresówki, którą prowadzi białostocki oddział GDDKiA.

Odcinek Wyszków-Poręba będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę oraz pasy awaryjne. Powstaną również 3 węzły drogowe: „Trzcianka”, „Knurowiec” i „Poręba”. Umowa przewiduje też budowę i  przebudowę m.in. dróg  dojazdowych i poprzecznych, a także 2 punktów kontroli pojazdów. Przewidziano w niej także urządzenia ochrony środowiska – m.in. przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne. Inwestycja, której koszt wyniesie 334,7 mln zł, ma być gotowa w połowie lipca 2018 r.

S17 węzeł Lubelska – Garwolin. W formule projektuj i buduj zrealizowane zostaną trzy odcinki S17 między Warszawą a Lublinem na ponad 37-kilometrowym odcinku od węzła Lubelska pod Warszawą do początku obwodnicy Garwolina. Zgodnie z umową konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe zrealizuje 2 odcinki: od węzła Lubelska do początku obwodnicy Kołbieli (ok. 15,2 km, wartość ok. 370,5 mln zł) oraz obwodnicę Kołbieli (8,7 km, ok. 225,5 mln zł).

Z kolei odcinek od obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina (ok. 13 km, blisko 290 mln zł), zaprojektuje i zbuduje Budimex. Wspomniani wykonawcy mają 34 miesiące na oddanie inwestycji do użytkowania (nie wlicza się okresów zimowych). Kierowcy będą więc mogli skorzystać z trasy w połowie 2019 r.

S7 Lubień-Naprawa. Polsko - ukraińskie konsorcjum przedsiębiorstw: IDS-BUD S.A z Warszawy i Korporacja ALTIS-HOLDING z Kijowa złożyło najtańszą ofertę na realizację odcinka S7 Lubień – Naprawa. Zgodnie z jej treścią ten odcinek ekspresówki powstanie w 22 miesiące (od daty podpisania umowy) za ok. 521,5 mln zł. Konsorcjum oferuje ponadto 10 letnią gwarancję jakości. 

Odcinek Lubień - Naprawa ma mieć długość 7,6 km. Oprócz dwujezdniowej drogi klasy S, powstaną m.in. dwa MOP-y: Lubień i Krzeczów oraz 10 obiektów inżynierskich i 6 małych mostków na potoku Krzywańskim.

S7 Naprawa-Skomielna Biała. Spośród 6 ofert na budowę odcinka tunelowego S7 Kraków - Rabka Zdrój pomiędzy Naprawą i Skomielną Białą najniższą cenę zaproponowała firma Astaldi S.p.A. z Rzymu (ok. 969 mln zł), a najwyższą Metrostav a.s. z Czech (ponad 1,7 mld zł.). Wykonawca zostanie wyłoniony po zbadaniu złożonych ofert.

W ramach tej inwestycji powstanie 3-kilometrowy odcinek tunelowy drogi klasy S z dwukomorowym tunelem o długości ok. 2,06 km. Wykonanie go oznacza budowę dwóch równoległych do siebie obiektów podziemnych w trudnych warunkach geologicznych i hydrologicznych fliszu karpackiego. Ponadto do wykonania są m.in. wzmocnienia podłoża gruntowego, zapewnienie stateczności nasypów i skarp czy przebudowa i budowa dróg dojazdowych.

S7 Skomielna – Rabka. Jeśli chodzi o ten odcinek drogi to z 13 ofert GDDKiA wybrała najkorzystniejszą, należącą do włoskiej firmy Salini Impregilo S.p.A., która zaproponowała koszt 615 mln zł. Termin realizacji inwestycji to 22 miesiące od daty zawarcia umowy oraz gwarancja jakości na 10 lat.

W ramach zadania powstanie fragment drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój Skomielna Biała – Chabówka oraz nowy odcinek dk47 klasy GP od Rabki Zdroju do Chabówki.« powrót
Biuro Brokerskie Omega