AsstrA
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
21 września 2023 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plRynek kolejowych przewozów pasażerskich coraz bardziej konkurencyjny
Transport szynowy

Rynek kolejowych przewozów pasażerskich coraz bardziej konkurencyjny

Poprawia się także jakość usług

12 września 2017 r.   |  Jerzy Konwicki

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał kolejne decyzje przyznające otwarty dostęp na przewozy międzywojewódzkie. Otrzymały je Arriva RP sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie S.A.


I tak uchodząca do tej pory za przewoźnika regionalnego, działającego głównie w woj. kujawsko-pomorskim, Arriva RP może uruchomić pociągi komercyjne na trasach: Olsztyn Główny–Szczecin Niebuszewo–Olsztyn Główny (w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r.); Wejherowo–Katowice–Wejherowo (od 14 grudnia 2020 r. do 13 grudnia 2025 r.) i Łódź Fabryczna–Szczecin Niebuszewo–Łódź Fabryczna (od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.).

Kolejom Dolnośląskim przyznano natomiast decyzję dotyczącą trasy Wrocław Główny-Żary-granica państwa i w relacji powrotnej, w rozkładzie jazdy 2017/2018.

Były też odmowy. Z zadowoleniem przyjmuję kolejne wnioski przewoźników powiększające ofertę przewozową. Dzięki uruchomieniu nowych połączeń nie tylko zwiększa się konkurencja, ale przede wszystkim poprawia jakość usług – skomentował przyznanie decyzji Ignacy Góra, prezes UTK. Nowe trasy uzupełniają istniejąca ofertę publiczną, zwiększając liczbę kursów i podnosząc komfort podróży  – dodał.

Prezes UTK wydał jednak także decyzje odmawiające przyznanie otwartego dostępu dla Arrivy na trasach Warszawa Wschodnia–Poznań Główny–Warszawa Wschodnia i Wrocław Główny–Szczecin Niebuszewo–Wrocław Główny (przez Poznań Główny). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono bowiem, że nowe połączenia zakłóciłyby regularność połączeń o charakterze użyteczności publicznej. 

Arriva złożyła wnioski o otwarty dostęp przed 30 grudnia 2016 r., w związku z czym decyzje zostały wydane na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym w brzmieniu sprzed nowelizacji. W obecnym stanie prawnym otwarty dostęp w przewozach międzynarodowych (tzw. kabotaż) i krajowych przyznawany jest na podstawie art. 29c Ustawy. Przewiduje on stosowanie zapisów Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów. Analiza wpływu na warunki świadczenia połączeń służby publicznej nie jest obligatoryjna, a badanie jest przeprowadzane wyłącznie na wniosek podmiotów wskazanych w ustawie m.in. organizatora publicznego transportu zbiorowego czy przewoźnika świadczącego usługi służby publicznej.

Przypomnijmy, że od czerwca 2016 r. Arriva rozwija własne komercyjne połączenie w relacji Bydgoszcz–Gdańsk–Władysławowo–Hel, które cieszy się dużym zainteresowaniem. Prezes UTK podtrzymał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na przewozy pasażerskie dotyczące tej trasy. Arriva otrzymała również decyzję o otwartym dostępie dla tras Wejherowo–Kielce Białogon, Łódź Fabryczna–Chełm, Wejherowo–Chełm oraz Wrocław Główny–Szczecin Niebuszewo (przez Zieloną Górę).« powrót
Biuro Brokerskie Omega