LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plRynek kolejowych przewozów pasażerskich coraz bardziej konkurencyjny
Transport szynowy

Rynek kolejowych przewozów pasażerskich coraz bardziej konkurencyjny

Poprawia się także jakość usług

Jerzy Konwicki

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał kolejne decyzje przyznające otwarty dostęp na przewozy międzywojewódzkie. Otrzymały je Arriva RP sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie S.A.


I tak uchodząca do tej pory za przewoźnika regionalnego, działającego głównie w woj. kujawsko-pomorskim, Arriva RP może uruchomić pociągi komercyjne na trasach: Olsztyn Główny–Szczecin Niebuszewo–Olsztyn Główny (w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r.); Wejherowo–Katowice–Wejherowo (od 14 grudnia 2020 r. do 13 grudnia 2025 r.) i Łódź Fabryczna–Szczecin Niebuszewo–Łódź Fabryczna (od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.).

Kolejom Dolnośląskim przyznano natomiast decyzję dotyczącą trasy Wrocław Główny-Żary-granica państwa i w relacji powrotnej, w rozkładzie jazdy 2017/2018.

Były też odmowy. Z zadowoleniem przyjmuję kolejne wnioski przewoźników powiększające ofertę przewozową. Dzięki uruchomieniu nowych połączeń nie tylko zwiększa się konkurencja, ale przede wszystkim poprawia jakość usług – skomentował przyznanie decyzji Ignacy Góra, prezes UTK. Nowe trasy uzupełniają istniejąca ofertę publiczną, zwiększając liczbę kursów i podnosząc komfort podróży  – dodał.

Prezes UTK wydał jednak także decyzje odmawiające przyznanie otwartego dostępu dla Arrivy na trasach Warszawa Wschodnia–Poznań Główny–Warszawa Wschodnia i Wrocław Główny–Szczecin Niebuszewo–Wrocław Główny (przez Poznań Główny). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono bowiem, że nowe połączenia zakłóciłyby regularność połączeń o charakterze użyteczności publicznej. 

Arriva złożyła wnioski o otwarty dostęp przed 30 grudnia 2016 r., w związku z czym decyzje zostały wydane na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym w brzmieniu sprzed nowelizacji. W obecnym stanie prawnym otwarty dostęp w przewozach międzynarodowych (tzw. kabotaż) i krajowych przyznawany jest na podstawie art. 29c Ustawy. Przewiduje on stosowanie zapisów Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów. Analiza wpływu na warunki świadczenia połączeń służby publicznej nie jest obligatoryjna, a badanie jest przeprowadzane wyłącznie na wniosek podmiotów wskazanych w ustawie m.in. organizatora publicznego transportu zbiorowego czy przewoźnika świadczącego usługi służby publicznej.

Przypomnijmy, że od czerwca 2016 r. Arriva rozwija własne komercyjne połączenie w relacji Bydgoszcz–Gdańsk–Władysławowo–Hel, które cieszy się dużym zainteresowaniem. Prezes UTK podtrzymał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na przewozy pasażerskie dotyczące tej trasy. Arriva otrzymała również decyzję o otwartym dostępie dla tras Wejherowo–Kielce Białogon, Łódź Fabryczna–Chełm, Wejherowo–Chełm oraz Wrocław Główny–Szczecin Niebuszewo (przez Zieloną Górę).« powrót
Biuro Brokerskie Omega