LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plRząd ogłosił Program Kolej Plus
Transport szynowy

Rząd ogłosił Program Kolej Plus

Ma on objąć miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców

Jerzy Konwicki

Premier Mateusz Morawiecki i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłosili w ubiegłym tygodniu rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej, tzw. Program Kolej+. Według jego założeń dostęp do połączeń kolejowych mają uzyskać mieszkańcy takich miast jak: Jastrzębie-Zdrój, Myślenice, Sokołów Podlaski, Żnin, Turek czy Śrem. W pierwszej fazie zaplanowano 21 odcinków linii przeznaczonych do reaktywacji.


Chcemy nie tylko łączyć duże ośrodki, ale i mniejsze - powiedział premier Morawiecki   |   Fot. MI

Przez wiele lat lokalne połączenia kolejowe były zaniedbywane. Bardzo wiele z nich zlikwidowano - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas ogłoszenia na peronie w Jasienicy Mazowieckiej Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej. Nazwaliśmy ten program Kolej+. Chcemy nie tylko łączyć duże ośrodki, ale i mniejsze.

Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna, a przede wszystkim kolej dostępna. Program Kolej+ to odpowiedź na formułowane od dawna postulaty wielu środowisk lokalnych - dodał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Założenia programu. Kolej+, który ma być programem wieloletnim, zakłada uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej. Ze względu na ograniczone środki finansowe w ramach np. Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2014–2020, pozwolić ma na właściwe planowanie i wsparcie inwestycji mających na celu m.in. usprawnienie komunikacji pasażerskiej na poziomie międzyregionalnym. Czy też, jak informuje ministerstwo infrastruktury, na: racjonalne i spójne podejmowanie działań realizujących kierunki rozwoju kraju na poziomie regionalnym w obecnej i kolejnej perspektywie finansowej.

Tworzymy program, który ma objąć miasta wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców, z których mają być połączenia do większych ośrodków. Tak żeby cała ta sieć komunikacyjna kierowała się swojego rodzaju logiką i jednocześnie tworzyła jednolity ruszt komunikacyjny z punktu widzenia zdolności mieszkańców poszczególnych regionów do poruszania się po terytorium naszego kraju - tłumaczył premier.

3 komponenty, 4 koszyki. Nowy program rządowy zakłada 3 komponenty: inwestycyjny, organizacji przewozów oraz chroniący infrastrukturę kolejową przed likwidacją. Zadania zostały podzielone na cztery koszyki. Pierwszy, dotyczy modernizacji istniejących linii. Drugi, modernizacji linii o znacznych ograniczeniach w prowadzeniu ruchu pociągów. Trzeci, kompleksowej odbudowy zamkniętych linii, a ostatni budowy nowych linii.

Proponujemy rozwiązania, które nakażą regionalnym przewoźnikom kolejowym wykonywanie dojazdów do węzłowych ośrodków w sąsiednich województwach. Mamy już rozwiązania prawne – dodał Adamczyk.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Ich udział w kosztach inwestycji zakładany jest na 15% wartości. Kolej+ ma być komplementarny zarówno z Krajowym Programem Kolejowym, jak i z programem utrzymaniowym. Póki co nie wiadomo natomiast jak nowy program ma się do planów rozbudowy infrastruktury kolejowej w ramach projektu utworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego.« powrót
Biuro Brokerskie Omega