LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
24 czerwca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plRzeczna współpraca polsko-niemiecka
Transport wodny

Rzeczna współpraca polsko-niemiecka

Gliwicki briefing na ODW

Ewa Grunert

Musimy czym prędzej zlikwidować wąskie gardła na naszych drogach śródlądowych, a rynek sam się odrodzi – powiedział Grzegorz Witkowski, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi, podczas spotkania z delegacją niemiecką, które odbyło się w Gliwicach.

Gliwicki briefing na Odrzańskiej Drodze Wodnej dotyczył informowanie Polski o wspólnych rozwiązaniach hydrotechnicznych dotyczących poprawy żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej oraz z szeroko pojętej żegludze śródlądowej. W Gliwicach znajduje się początek 40-kilometrowego kanału do Odry i początek całej Odrzańskiej Drogi Wodnej. Zdaniem wiceministra Witkowskiego „żegluga śródlądowa jest najbardziej efektywną, ekonomiczną oraz ekologiczną forma transportu, a nasi sąsiedzi bardzo dobrze ją rozwinęli”.

Stąd wizyta naszych gości, żebyśmy mogli porozmawiać i poobserwować skalę modernizacji śluz na Kanale Gliwickim – powiedział Witkowski. Jednocześnie przypomniał, że przy wsparciu programu Infrastruktura i Środowisko dobiega końca modernizacja wszystkich sześciu śluz na Kanale Gliwickim, a Przedsiębiorstwo Wody Polskie zleca dokumentację projektową dla dwóch kolejnych stopni wodnych na dalszym odcinku Odry. Obecnie, przy niskim stanie wody, transport Odrzańską Drogą Wodną poniżej stopnia wodnego Malczyce (w pobliżu Środy Śląskiej) jest niemożliwy.

Minister rozwoju regionalnego i transportu Saksonii-Anhalt zadeklarował współpracę przy tej dziedzinie transportu, a także wolę przekazywania wszystkich informacji i rozwiązań technicznych dla wspólnych przedsięwzięć.

O rozwoju dróg wodnych w Polsce, obie strony będą także dyskutować od 13 do 15 V 2019 r. w Katowicach podczas zaplanowanego Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Rozwojowi żeglugi śródlądowej ma służyć podpisana pod koniec marca 2019 r. przez Andrzeja Dudę, prezydenta RP ustawa o podniesieniu polskich standardów bezpieczeństwa oraz ujednoliceniu wymagań technicznych dla statków poruszających się po rzekach. Nowe przepisy zakładają wprowadzenie możliwości uzyskiwania przez armatorów dokumentu uzupełniającego świadectwa zdolności żeglugowej, ustalenie nowych wymagań i procedur dotyczących uznawania instytucji kwalifikacyjnych i wprowadzenie możliwości odnawiania dokumentów bezpieczeństwa.

Nowe regulacje dają ponadto możliwość upoważnienia przedsiębiorców do instalacji, naprawy, konserwacji i wymiany sprzętu nawigacyjnego w celu wydawania świadectw dotyczących radarowego sprzętu oraz przyznają osobom zainteresowanym uprawnienia do wglądu do unijnego świadectwa zdolności żeglugowej.« powrót
Biuro Brokerskie Omega