LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
01 grudnia 2022 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
AsstrA
www.pgt.plScania na szczycie klimatycznym w Katowicach
Transport drogowy

Scania na szczycie klimatycznym w Katowicach

5 grudnia 2018 r.   |  JK

Naszą wizją w Scania jest przewodzenie zmianie w kierunku zrównoważonego systemu transportowego – powiedział Mathias Carlbaum, wiceprezes Scania CV AB, podczas swojego wystąpienia na COP24 w Katowicach. Tym samym potwierdził gotowość firmy do spełnienia warunków umowy paryskiej, aby ograniczyć globalne ocieplenie.

Transport odpowiada za 14 proc. globalnej emisji CO2, dlatego jako Scania możemy przyczynić się do jej ograniczenia. Obecnie pojazdy ciężarowe wykonujące transport wykorzystują średnio jedynie 60 proc. swojej przestrzeni załadunkowej. Dzięki naszym systemom pozwalającym na monitoring i zdalną diagnostykę floty, możemy znacznie poprawić dyspozycyjność i efektywność jej wykorzystania. Tym samym możemy zmniejszyć koszty operacyjne firmy transportowej z korzyścią dla środowiska naturalnego. Nasze podejście do zrównoważonego transportu opiera się na trzech filarach: efektywności energetycznej, paliwach alternatywnych i elektryfikacji oraz na inteligentnym i bezpiecznym transporcie. Jeśli chcemy odnieść sukces, musimy wdrożyć nowe technologie. Aby było to możliwe, musimy współpracować i łączyć siły między różnymi sektorami – dodaje Mathias Carlbaum, występując na panelu podczas Dnia Elektromobilności. Przesłanie to doskonale wpisuje się w hasło przewodnie tegorocznego szczytu: „Changing together".

Mając na uwadze cele zrównoważonego transportu, przedstawiciele Scania z zadowoleniem przyjmują strategiczną, długoterminową wizję Komisji Europejskiej, w której państwa członkowskie UE przed końcem 2050 r. będą neutralne dla klimatu. Jak twierdzi Komisja Europejska, UE potrzebuje kompleksowych ram regulacyjnych obejmujących działania w zakresie czystych technologii dzięki lepszym standardom w zakresie emisji CO2 oraz przy wdrażaniu wykorzystania paliw o niskiej zawartości węgla.

Elektryfikacja i paliwa alternatywne. Zdaniem przedstawicieli Scania wymaga to postępu w elektryfikacji, a jednocześnie szerszego wykorzystania paliw alternatywnych.

Biorąc pod uwagę czas, w którym powinna nastąpić zmiana, nie możemy nadal korzystać z węgla kopalnego przez kolejne dziesięć lal. Musimy szybko wdrożyć rozwiązania w zakresie transportu wolnego od emisji CO2, które są już dostępne. Odpowiednia technologia została już przetestowana – powiedział Mathias Carlbaum.

W nadchodzącym dziesięcioleciu pojazdy ciężarowe będą coraz bardziej zelektryfikowane, początkowo będą wykorzystywane najczęściej jako hybrydy. Tymczasem działają już autostrady elektryczne, stanowiące bardzo obiecującą alternatywę dla węgla. Scania jest zaangażowana w tego typu projekty w Szwecji, Niemczech i we Włoszech.

Transport przyszłości. Biorąc pod uwagę, że zelektryfikowany ciężki transport prawdopodobnie nie będzie w pełni dostępny i przystępny cenowo przez najbliższe lata, należy w coraz większym stopniu wykorzystywać paliwa alternatywne. W ofercie Scania znajduje się największa na rynku gama silników zasilanych paliwami alternatywnymi, co pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla o 90 proc.

Pojazdy Scania na gaz są zasilane metanem. Oznacza to, że zarówno biogaz, jaki
i gaz ziemny (LNG lub CNG), mogą być wykorzystywane równolegle, zaś samo przejście z jednego paliwa na drugie jest proste do wykonania. Oba rodzaje gazu są również dostępne w formie sprężonej lub skroplonej.

Posiadamy rozwiązania dostępne tu i teraz, również dla polskich klientów. Optymalizując transport i mobilność w inteligentny sposób, wykorzystując digitalizację i automatyzację oraz paliwa alternatywne, możemy ograniczyć marnotrawstwo w transporcie i zadbać o środowisko – komentuje Harald Woitke, dyrektor generalny Scania Polska S.A.

Badanie Scania. Metody redukcji emisji CO2 przez branżę transportową zostały przedstawione w badaniu „Pathways”, opublikowanym przez Scania w połowie 2018 r. W ramach badania przeanalizowano branżę transportową metodą prognozowania wstecz,
co doprowadziło do opracowania czterech scenariuszy. W badaniu przedstawiono również oczekiwania wobec innych sektorów oraz pozostałych partnerów w całym ekosystemie.

W ramach podjętych działań na rzecz ochrony klimatu przedstawiciele Scania utworzyli też koalicję z innymi czołowymi firmami. W dyskusji, która odbyła się w siedmiu miastach na całym świecie wzięły udział m.in. przedstawiciele takich firm, jak: ABB, BP, IKEA, Fortum, Fujitsu Nordea, Philips, Volkswagen i Yara.

Konferencja COP24 potrwa do 14 grudnia i będzie w niej uczestniczyć ok. 30 tys. osób, w tym politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz świata nauki i biznesu z kilkudziesięciu krajów.

[ Scania ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega