LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plSejm przyjął specustawę o CPK
Transport lotniczy

Sejm przyjął specustawę o CPK

Niebawem poznamy dokładną lokalizację portu

Mikołaj Marszycki

Na przełomie maja i czerwca będą znane dokładne wyniki analizy lokalizacyjnej, dzięki której poznamy obszar przeznaczony pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego – poinformował 8 V, podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK dla RP Mikołaj Wild. Dwa dni później Sejm przyjął specustawę.


Wiceminister zaznaczył, że projekt ustawy umożliwi powstanie CPK, czyli multimodalnego węzła transportowego w samym sercu Polski. Spowoduje on również rozbudowę sieci kolejowej i przemodelowanie systemu transportowego.

Budowa CPK to nie tylko budowa lotniska. To również wykonanie ponad 800 km nowych tras kolejowych, to stworzenie możliwości dojechania do Portu Solidarność w ciągu 2-2,5 godz. z największych polskich miast – przekonywał pełnomocnik. Stoimy przed możliwością współtworzenia największego projektu infrastrukturalnego w ciągu ostatnich 30 lat – dodał.

Grunty do końca 2019 r. Wild, podając termin przełomu maja i czerwca w kontekście ustalenia dokładnej lokalizacji CPK, powiedział, iż od tego momentu rozpoczną się intensywne konsultacje z mieszkańcami, tak aby wypracować kompromisowe rozwiązania, wyzwania, jakim jest nabycie gruntów pod tą inwestycję.

Nie wiadomo jednak co się stanie, gdy lokalizacja zostanie już podana a mieszkańcy gminy Baranów (najbardziej prawdopodobne miejsce powstania lotniska) zagłosują, w planowanym na drugą połowę czerwca referendum, przeciwko budowie CPK? Na ten problem zwrócił uwagę w Sejmie poseł PO Cezary Grabarczyk. Co z inwentaryzacją środowiskową? Jak można rozstrzygać o lokalizacji, jeżeli nie jest ona przeprowadzona? – dopytywał.

Nie będzie łatwo. Zdaniem pełnomocnika rząd ma świadomość, że realizacja inwestycji nie będzie łatwa, choćby ze względu na swoją skalę. Same negocjacje dotyczące gruntów pod CPK mają potrwać do końca 2019 r. Wild zakłada, że uda się nabyć 90% terenów potrzebnych do powstania portu.

Rzeczpospolita dołoży starań, aby umowy były jak najbardziej korzystne dla lokalnej społeczności, ponieważ pisaliśmy ustawę w taki sposób, aby wyjść jak najdalej naprzeciw jej niepokojom – powiedział.

Ustawa. Jak poinformował Wild pierwszy dział ustawy wyznacza zasady ogólne, na podstawie których będzie przeprowadzony proces inwestycyjny. Drugi to część ustrojowa, w której zostały rozszerzone kompetencje pełnomocnika i dookreślono upoważnienia spółki celowej, która zostanie powołana na podstawie ustawy. Do pełnomocnika będzie należał m.in. nadzór nad strategicznymi założeniami projektu.

Projekt przewiduje, że minister właściwy ds. transportu będzie wykonywał swoje funkcje w odniesieniu do sektora lotniczego przy pomocy sekretarza, bądź podsekretarza stanu, będącego pełnomocnikiem rządu ds. CPK. Jeśli chodzi o spółkę celową, to ma ona zajmować się operacyjnym zarządzaniem programem.

Trzeci dział ustawy reguluje kwestie przygotowania i realizacji inwestycji. Jej wykonanie rozpocznie rozporządzenie Rady Ministrów, na podstawie którego wyznaczony zostanie maksymalny obszar objęty badaniami środowiskowymi i potencjalnego oddziaływania ustawy. Obszarem tym objęte zostaną gminy i tereny niezbędne do przygotowania realizacji CPK – tłumaczył pełnomocnik. Kolejnym etapem będzie rezerwacja terenu, która nastąpi w drodze aktu prawa miejscowego, wydawanego przez wojewodę. W tym zakresie dojdzie do rozszerzenia kompetencji organów władzy publicznej.

Opozycja krytykuje. Wystąpienie pełnomocnika Mikołaja Wilda spotkało się z krytycznymi reakcjami posłów opozycji. Komentujący je m.in., członek sejmowej Komisji Infrastruktury, poseł PO, Stanisław Żmijan powiedział: Obserwując dotychczasowe działania, trudno oprzeć się wrażeniu, że najpierw powstała koncepcja, do której dostosowywane są teraz argumenty i analizy. Budowa CPK ma być koronnym dowodem na to, że Polska wstaje z kolan. Przedstawiciele opozycji przywoływali także argument, iż nowe lotnisko doprowadzi do upadku mniejsze porty regionale, w których budowę zainwestowano przecież duże środki fi nansowe.

Sejm skierował rządowy projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym do dalszych prac w sejmowej Komisji Infrastruktury. Ta już następnego dnia (9 V) przyjęła poprawki do niego i zarekomendowała jego przyjęcie. Z kolei 10 V Sejm przyjął specustawę, która pozwoli na rozpoczęcie budowy międzykontynentalnego lotniska.

CPK ma powstać między Łodzią a Warszawą, prawdopodobnie w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów. Jeden z największych portów przesiadkowych w Europie (3000 ha gruntu) powinien obsługiwać, w pierwszej fazie budowy wycenianej na 31-35 mld zł, 45-50 mln pasażerów. Docelowa liczba podróżnych to nawet 100 mln rocznie. Jego budowa ma potrwać 8 lat, a więc winna zakończyć się w 2027 r.« powrót
Biuro Brokerskie Omega