LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plSłabszy I kwartał kolejowego przewoźnika towarowego
Transport szynowy

Słabszy I kwartał kolejowego przewoźnika towarowego

W połowie roku nowa strategia dla terminali

Mikołaj Marszycki

PKP Cargo przedstawiło wyniki za I kwartał - Grupa zanotowała w tym okresie spadek przychodów i zysku netto w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. To efekt niższych przewozów na całym rynku, który zmniejszył się o 5% pod względem przetransportowanej masy ładunków. Pierwsze miesiące roku to również najtrudniejszy czas dla branży przewozowej ze względu na sezonowość.


Zarząd Cargo podczas prezentacji wyników za I kwartał   |   Fot. Mikołaj Marszycki

Największy wpływ na wynik spółki w I kwartale 2015 r. miały czynniki zewnętrzne. Przede wszystkim trudna sytuacja branży górniczej, wciąż odczuwalne skutki konfliktu na Ukrainie, a także opóźnione rozpoczęcie inwestycji strukturalnych. Na konkurencyjność kolei wpływają także liczne remonty linii kolejowych.

Podczas konferencji prasowej, na której prezentowano wyniki spółki, jej zarząd przekonywał, że podjęto liczne inicjatywy zwiększające efektywność Grupy, w efekcie których koszty operacyjne spadły o 10% w ujęciu rocznym. Poszukiwane są również źródła nowych przychodów, a wyniki finansowe są zgodne z oczekiwaniami analityków.

Przychody spółki w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosły 896 mln zł i były niższe o 14% niż rok temu. Z kolei zysk netto osiągnął poziom 18 mln zł, co oznacza spadek o 69% w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. W I kwartale, według danych UTK, PKP Cargo przewiozło 24,1 mln t towarów czyli o 5% mniej rok do roku. Pod koniec marca firma miała blisko 48% udziału w rynku pod względem masy i 56% wg pracy przewozowej.

Jeżeli chodzi o przewozy węgla kamiennego, w którym udziały spółki sięgają ok. 73%, to bardzo ciężki był zwłaszcza styczeń. Sytuacja poprawiła się za to w lutym i w marcu. Dzięki temu w całym I kw. transport „czarnego złota”, liczony pracą przewozową, wzrósł o 2,4% r/r z 2,53 do 2,59 mld tkm. Przyczynił się do tego wzrost przewozów tego surowca w relacjach krajowych.

Spadki kruszyw i metali, wzrost intermodalu. Konsekwencją opóźnionego startu inwestycji infrastrukturalnych w Polsce było zmniejszenie przewozów kruszyw i materiałów budowlanych (-10% r/r). Jednak według zarządu spółki pojawiają się symptomy poprawy sytuacji związane z polepszającą się koniunkturą w budownictwie, a zwłaszcza większą liczbą planowanych budów dróg betonowych. Rynek kruszyw powinien nabrać rozpędu w II i III kwartale.

Słabsze okazały się także przewozy metali, rud i złomu, które w ujęciu rocznym spadły o 9%. Ma to związek z odczuwalnymi ciągle skutkami wojny na Ukrainie czyli spadkiem importu z tamtych oraz rosyjskich kierunków.

Pozytywną tendencją był jedynie dwucyfrowy wzrost przewozów intermodalnych, które zwiększyły się o 11% r/r. Zarząd spółki zakłada, że trend ten utrzyma się w kolejnych kwartałach, zwłaszcza że Grupa wciąż inwestuje - zarówno w samą ofertę (kolejne pociągi operatorskie) jak i w infrastrukturę.

Strategia dotycząca terminali. Prezes PKP Cargo Adam Purwin poinformował że na przełomie II i III kwartału spółka opublikuje nową strategię dotyczącą rozwoju swojej sieci terminali. Ma ich obecnie 25, ale we współpracy z PKP SA chce budować kolejne obiekty, także zagranicą. Mają one, jako centra logistyczne, obsługiwać wschodnią granicę UE, a także korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk. Mamy potencjał do utworzenia jednego z największych podmiotów na rynku – podkreślał Purwin.

Firma systematycznie dywersyfikuje źródła przychodów i rozszerza ofertę usług logistycznych. Nowe podejście PKP Cargo polega na stworzeniu kompleksowej oferty logistycznej, w myśl zasady „one stop shop” - pełna obsługa w jednym miejscu. Tego oczekują od nas klienci – mówił podczas spotkania z dziennikarzami Jacek Neska, dyrektor ds. handlowych. Służyć ma temu konsolidacja działalności spedycyjnej wewnątrz grupy w jednym podmiocie (o połączeniu PS Trade Trans i Cargospedu w spółkę One Cargo pisaliśmy w nr 16/2015 „PGT”). Na pytanie, kiedy ruszy z działalnością ten nowy podmiot, prezes Purwin odpowiedział krótko: Nie rozpakowuje się prezentu przed Gwiazdką.

Wyższa efektywność. W I kwartale operator odnotował istotny wzrost efektywności operacyjnej. Poprawiono zarządzanie taborem – liczba próżnych przewozów spadła w ujęciu rocznym o 3,9%. Średni tonaż pociągu na lokomotywę pracującą wzrósł o 3%, a dzienny czas pracy lokomotywy wydłużył się o 2%. Dzięki optymalizacji dotyczącej eksploatacji pociągów o 15% r/r spadły koszty jednostkowe dostępu do infrastruktury. Spółka uruchamia bowiem mniej pociągów o większej masie jednostkowej.

Ściśle monitorujemy i poprawiamy efektywność przewozów – powiedział Wojciech Derda, członek zarządu ds. operacyjnych. Przy tak dużej skali działania, poprawa efektywności operacyjnej o każdy procent przynosi milionowe oszczędności.

Stabilne finanse. Zarząd spółki zaznaczał, że ta znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej, co gwarantuje dalsze inwestycje i rozwój. Firma dysponuje licznymi źródłami finansowania o wartości przekraczającej 1 mld zł, z których ponad 40% stanowi gotówka. Jesteśmy gotowi na kolejne akwizycje, inwestycje taborowe, a także inne inicjatywy – powiedział Łukasz Hadryś, który w PKP Cargo odpowiada za finanse.

 W czerwcu przeprowadzony zostanie nowy program dobrowolnych odejść, który przynieść ma kolejne oszczędności. Jego skala nie będzie jednak tak duża jak tego pierwszego, który miał miejsce w styczniu – tym razem obejmie jedynie ok. 250 osób. Koszty przeprowadzenia programu wyniosą ok. 20 mln zł.« powrót
Biuro Brokerskie Omega