LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
15 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plSprzeciw dla „szerokiego toru” do granicy czeskiej
Transport szynowy

Sprzeciw dla „szerokiego toru” do granicy czeskiej

Inicjatywa samorządowców Zagłębia Dąbrowskiego

Hubert Hryniewicz

Samorządowcy z Zagłębia Dąbrowskiego skierowali do wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka list, w którym krytykują koncepcję przedłużenia „szerokiego toru” ze Sławkowa do czeskiej granicy.


Euroterminal Sławków specjalizuje się w przeładunku kontenerów   |   Fot. Archiwum PGT

Chodzi o jedno z założeń inicjatywy Polska 3.0, promowanej przez Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, które zakłada przedłużenie linii LHS do pogranicznych Gorzyczek gdzie planowana jest budowa wielkiego centrum logistycznego Gorzyczki-Vernovice. Samorządowcy obawiają się, że wraz z szerokim torem odpłyną z regionu korzyści gospodarcze i związane z nim inwestycje.

Wspomniany list, w którym nadawcy wskazują na ogromne znaczenie końcówki szerokiego toru w Sławkowie dla rozwoju gospodarczego regionu Zagłębia, skierowali do rządzących burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk oraz prezydenci: Sosnowca - Arkadiusz Chęciński i Dąbrowy Górniczej – Zbigniew Podraza.

Kluczem połączenie drogowe. Do wykorzystania tego potencjału brakuje obecnie w zasadzie tylko jednego podstawowego elementu infrastruktury czyli wybudowania drogowego łącznika Euroterminalu w Sławkowie z drogą S1 w Sosnowcu i drogą DK 94 w Sławkowie – napisali w liście samorządowcy. Według nich koszt zrealizowania tych połączeń, szacowany na ok. 400 mln zł, jest niewielki w porównaniu z nakładami finansowymi poniesionymi w wypadku przedłużenia linii szerokotorowej do Gorzyczek i czeskich Vernovic (blisko 80 km w linii prostej). Ewentualne przekazanie środków na rozwój infrastruktury komunikacyjnej w Zagłębiu Dąbrowskim i wykonanie jej będzie nie tylko chroniło interes tego regionu, ale i całego kraju.

List w podobnym tonie otrzymał także starosta będziński Arkadiusz Watoła. Póki co głos samorządowców nie spotkał się z odpowiedzią strony rządowej.

Zgodnie z założeniami inicjatywy Polska 3.0 planowane, ponadnarodowe centrum logistyczne Gorzyczki-Vernovice, z przedłużonym szerokim torem, miałoby stać się ważnym punktem na Nowym Jedwabnym Szlaku. Przemawia za tym atrakcyjna lokalizacja tego miejsca – autostrada A1 (zapewniająca dobre połączenie z lotniskami) i przyszła kolej szerokotorowa z Dalekiego Wschodu.

Euroterminal w Sławkowie to najdalej wysunięte na zachód Europy miejsce, do którego wiedzie szeroki tor ze Wschodu. Tam kończy się najdłuższa linia tego typu w Polsce - LHS. Jednocześnie znajduje się on w pobliżu przecięcia Paneuropejskich Korytarzy Transportowych łączących Wschód z Zachodem (Paneuropejski Korytarz Transportowy III) oraz Północ z Południem (Paneuropejski Korytarz Transportowy VI) naszego kontynentu.

Euroterminal specjalizuje się w przeładunkach kontenerów. Posiada stałe połączenia intermodalne z polskimi portami bałtyckimi oraz z włoskim terminalem w Maddaloni (k. Neapolu). W trybie rozproszonym codziennie nadaje też przesyłki skonteneryzowane w kierunku wschodnim m.in. na Ukrainę, do Rosji czy Kazachstanu. 

Spółka „Euroterminal Sławków” powstała w kwietniu 2010 r. na bazie funkcjonującego od 2004 r. oddziału CZH S.A. w Katowicach. Udziałowcami jej są CZH S.A., PKP Cargo S.A. oraz PKP LHS Sp. z o.o.« powrót
Biuro Brokerskie Omega