LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
14 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plStrategia blisko zrealizowania założeń
Transport drogowy

Strategia blisko zrealizowania założeń

Grupa Wielton podsumowała rok 2018

Cezary Banasiak

Przychody całej Grupy Wielton w 2018 r. wyniosły 2,07 mld zł, a ostatni kwartał ubiegłego roku był pierwszym, który uwzględnił w księgach wyniki przejętej spółki Lawrence David. Wolumen sprzedaży dzięki niej skoczył do ponad 18 tys. pojazdów. W Warszawie 17 IV odbyła się konferencja wynikowa Grupy Wielton.


Konferencja Wieltonu - 17 IV 2019   |   Fot. Cezary Banasiak

Wyniki, które odnotowaliśmy po włączeniu w nasze struktury Lawrence David, jeszcze wyraźniej przybliżają nas do realizacji celów określonych w strategii rozwoju na lata 2017-2020. To już czwarta tak znacząca akwizycja Grupy Wielton. Rośniemy nie tylko dzięki przejęciom, ale także za sprawą intensywnego rozwoju organicznego – podsumował Prezes Zarządu Wielton S.A. Mariusz Golec. W 2018 roku zakończyliśmy kilka strategicznych projektów inwestycyjnych, które w fazie przejściowej mogą mieć wpływ na nieznaczne obniżenie efektywności operacyjnej zakładu produkcyjnego w Wieluniu – dodał.

Sprzedaż. W porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim, wynik na koniec 2018 roku Grupy jest lepszy o 21,8%, z czego aż 13  537 szt. stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych. Aktualnie łączna sprzedaż wzrosła do poziomu 18  396 szt. z czego w Polsce wyniosła 4  859 szt. i zanotowała wzrost o 7,1% r/r. Przychody z  działalności na rynku krajowym osiągnęły poziom 461,1 mln zł i były wyższe o niemal 10%. Dzięki temu spółka osiągnęła 15,5% udział w rynku krajowym, którego wielkość po czterech kwartałach wyniosła 26  120 szt. zarejestrowanych w tym czasie pojazdów (+9,6% r/r).

We Francji łączna sprzedaż w 2018 r. wyniosła 5  352 szt. produktów (+6,6% r/r). Bardzo dobre wyniki zanotowane zostały także w Rosji i Niemczech: wzrosty odpowiednio o 12,2% oraz 7,2% (w odniesieniu konsolidacji proforma wyniku za 2017 r.). Co istotne, IV kwartał ubiegłego roku był pierwszym, w którym skonsolidowano działalność przejętej we wrześniu spółki Lawrence David, a dzięki temu aktualnie spółka zajmuje na rynku brytyjskim drugą pozycję, z udziałem na poziomie 10,3% ze sprzedaży rocznej.

Plany i rozwój. W ostatnim roku Grupa Wielton koncentrowała się także na rozwoju organicznym i zwiększeniu swoich mocy produkcyjnych. Z szeregu inwestycji warto przypomnieć oddanie do użytku zautomatyzowanej linii lakierniczej do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy, a także rozpoczęcie budowy lakierni zastępczej i uruchomienie prac nad realizacją inwestycji docelowej. Rozpoczęto także prace nad nowoczesną technologią gięcia i cięcia blach do wytwarzania komponentów stalowych naczep i  przyczep. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych za pośrednictwem NCBiR w kwocie 13 mln zł, a całkowita wartość realizacji szacowana jest na 29 mln zł. Grupa Wielton otrzymała także zgodę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na realizację inwestycji na jej terenie, której celem jest dalsza rozbudowa mocy produkcyjnych. Równocześnie trwają zaawansowane prace nad budową fabryki chłodni. Realizowane są prace konstrukcyjne i budowa prototypu naczepy chłodniczej, a także opracowywana jest technologia paneli chłodniczych.

W 2018 r. oferta produktowa Grupy Wielton została poszerzona o kilka nowości, m.in. bezsłupkowe naczepy kurtynowe, zabudowy z segmentu „last mile”, a także nowa rodzina naczep Curtain Master oraz wywrotka z linii Strong Master w nowej, dodatkowo wzmocnionej konstrukcji.« powrót
Biuro Brokerskie Omega