LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
14 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plTerminale intermodalne wykorzystane w 60%
TSL

Terminale intermodalne wykorzystane w 60%

Zdolność przeładunkowa w 2016 r. wynosiła 8,3 mln TEU

Janusz Mincewicz

W zeszłym roku w polskich terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 48,2 mln t ładunków, podał Główny Urząd Statystyczny.


Terminal intermodalny   |   Fot. Janusz Mincewicz

Dominowały ładunki przewiezione transportem morskim, który „dostarczył” do terminali intermodalnych 21,5 mln t ładunków, co stanowiło 44,6% ogółu towarów przeładowanych w terminalach morskich i lądowych. Drugi w kolejności był transport samochodowy - 13,8 mln t (28,7%), a trzeci transport kolejowy - 12,9 mln t (26,7%).

Głównie chemikalia. W ogólnej liczbie przeładowanych kontenerów w terminalach morskich i lądowych przeważały te 40-stopowe (57,4%). Udział kontenerów 20-stopowych wyniósł 36,7%, kontenerów 45-stopowych i więcej - 5,2%, a kontenerów 30–stopowych tylko 0,7%.

W przewozie transportem intermodalnym dominowały ładunki z grupy: chemikalia i produkty chemiczne, które stanowiły 21,2% ogółu przetransportowanych ładunków. Towary mieszane natomiast to 23,8%, a produkty spożywcze, napoje i tytoń - 12,5%.

Roczna zdolność przeładunkowa polskich terminali intermodalnych w 2016 r. wynosiła 8,3 mln TEU, w tym w terminalach morskich - 5,6 mln TEU, a w lądowych - 2,7 mln TEU. Stopień wykorzystania ich mocy przeładunkowych osiągnął 57,6%, z czego w terminalach morskich – 63,3% i 45,7% w lądowych.

W 2016 r. na terenie Polski działało 35 czynnych terminali. Siedem z nich obsługiwało przesyłki morze-kolej, morze-droga, stąd ich nazwa terminale morskie. Natomiast 28 obsługiwało przesyłki kolej-droga, (terminale drogowe).

Długość nabrzeży przeładunkowych w terminalach morskich w 2016 r. wyniosła łącznie 7,5 km, w tym 72,2% stanowiły nabrzeża do obsługi jednostek ładunkowych w systemie lo-lo. Powierzchnia parkingowo-manewrowa zajmowała 8,2 ha. Łączna powierzchnia składowa terminali wynosiła 55,3 ha, w tym przeznaczone dla jednostek skonteneryzowanych - 42,7 ha. Natomiast całkowita pojemność placów składowych w polskich terminalach wyniosła 99,3 tys. TEU.« powrót
Biuro Brokerskie Omega