LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plToruń zyska lepszy dostęp do kolei
Transport szynowy

Toruń zyska lepszy dostęp do kolei

HH

Sprawniejsze przejazdy w aglomeracji toruńskiej, wygodny peron na stacji Toruń Miasto i dostosowanie infrastruktury pasażerskiej do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się – to planowane efekty prac pomiędzy stacjami Toruń Główny i Toruń Wschodni. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP S.A. i Miasto Toruń podpisali porozumienie w sprawie poprawy komunikacji w ramach programu BiT City.


Toruń, most kolejowy przez Wisłę   |   Fot. Ola Zaparucha // wikimedia

Lepszy dostęp do kolei. Lepszy dostęp mieszkańców Torunia do kolei zapewni podpisane 9 lipca przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP S.A. i miasto Toruń porozumienie w sprawie realizacji zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II”.

BiT City II to ważne przedsięwzięcie dla Torunia. Dzięki jego realizacji poprawi się komunikacja pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Wkrótce dzięki wspólnym pracom zaangażowanych podmiotów pasażerowie będą mogli korzystać ze sprawniejszych przejazdów pociągami. Wyremontowane zostaną perony oraz dworce, które będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wspólny wysiłek spółek kolejowych oraz miasta sprawi, że Toruń uzyska nowoczesny i sprawny transport publiczny – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Wartość podpisanego trójstronnego porozumienia to ponad 9 mln zł netto. Projekt jest przewidziany do dofinasowania z wykorzystaniem środków unijnych.

Zmodernizowane dworce Toruń Miasto i Toruń Wschodni. PKP S.A. w ramach projektu zmodernizuje także dwa dworce – Toruń Miasto i Toruń Wschodni. Dzięki pracom pasażerowie będą mogli korzystać z nowoczesnych i komfortowych przestrzeni dworcowych. Zarówno Toruń Miasto, jak i Toruń Wschodni będą dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Oczywiście zachowane zostaną zabytkowe walory budynków.

Modernizacja odbywa się w ramach prowadzonego przez PKP S.A. Programu Inwestycji Dworcowych, którym objętych zostało około 200 obiektów w całej Polsce.

Cieszymy się, że możemy współtworzyć tak ważną dla miasta i regionu inicjatywę. W programach inwestycyjnych, które realizujemy, wspieramy rozwiązania spełniające potrzeby lokalnych społeczności. PKP S.A. zmodernizuje w Toruniu dwa dworce – Toruń Miasto i Toruń Wschodni. Stworzymy tym samym nowoczesne przestrzenie do obsługi podróżnych. Projekt BiT City II pokazuje, jak dobrze może układać się współpraca pomiędzy spółkami kolejowymi i samorządem – mówi prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński.

Wygodniejszy przystanek Toruń Miasto. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują poprawę komfortu obsługi pasażerów na przystanku Toruń Miasto. Wyższy peron pozwoli pasażerom wygodniej wsiadać do pociągów. Zamontowane będą nowe ławki, system informacji pasażerskiej i funkcjonalne oświetlenie. Lepszy dostęp na peron zapewni przebicie się z tunelem na drugą stronę torów do ul. Chłopickiego. Peron zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Szczegółowy zakres prac określi dokumentacja przedprojektowa.

Działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. skupiają się na poprawie dostępu do kolei
i komunikacji pomiędzy miastami oraz w aglomeracjach. Zaplanowane prace przyczynią się do dalszej poprawy połączeń kolejowych pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Już teraz, dzięki wcześniejszym pracom, czas przejazdu pomiędzy tymi miastami skrócił się. Ponadto, dzięki kolejnym inwestycjom, podróżni zyskają większy komfort obsługi. Sprawne podróże koleją z Torunia do Kowalewa Pomorskiego i Jabłonowa Pomorskiego zapewni planowana dobudowa drugiego toru pod pl. Pokoju Toruńskiego. Zlikwiduje to „wąskie gardło” i zwiększy przepustowość linii. Umożliwi to jazdę większej liczbie pociągów
– mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Pociągi, piesi i rowerzyści na historycznym moście. Roboty obejmą także historyczny most kolejowy im. Ernesta Malinowskiego nad Wisłą. Pozwoli to na utrzymanie właściwych parametrów obiektu i zabezpieczenie go przed niszczeniem. Charakterystyczny most kratownicowy o pięciu łukach zostanie zabezpieczony przed korozją. Wyremontowane będą elementy konstrukcji oraz wymienione zostaną tory. Na kolejowym moście pojawią się chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa.

Torunianie oraz nasi goście będą mieli do swojej dyspozycji kolejną przeprawę mostową. Po wybudowaniu nowego mostu drogowego im. gen. Elżbiety Zawackiej i zaplanowanym do gruntownej modernizacji moście drogowym im. Józefa Piłsudskiego, również kolejowy most zostanie udostępniony dla pieszych i rowerzystów – mówi Michał Zaleski, prezydent Torunia. Cieszy fakt, że dzięki współpracy miasta i spółek kolejowych zyskamy nowoczesną infrastrukturę, szybsze, bezpieczniejsze połączenia oraz trakt pieszo-rowerowy w sąsiedztwie starówki, który pełnić będzie także funkcję tarasu widokowego na toruński zespół staromiejski wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – dodaje Zaleski.

Sprawne podróże będą też możliwe dzięki remontowi torów oraz sieci trakcyjnej na odcinku Toruń Miasto – Toruń Wschodni.

Druga edycja programu. To kolejna edycja projektu BiT City. Służy on poprawie komunikacji – w tym kolejowej – w dwóch ważnych miastach (a także między nimi) w województwie kujawsko-pomorskim – Bydgoszczy i Toruniu. Już pasażerowie jeżdżą sprawniej i wygodniej pociągami między tymi miastami. Umożliwiła to realizacja pierwszej edycji programu BiT City. Skrócił się czas przejazdu
po modernizacji torów łączących Toruń i Bydgoszcz.

[ info PKP PLK S.A. ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega