LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plTransport FMCG
Logistyka

Transport FMCG

Opinia eksperta - Paweł Wloczek, Country Manager w WebEye Polska

MM

Firmy produkcyjne związane z branżą FMCG muszą spełniać często niezwykle rygorystyczne przepisy, ale wysokie wymagania są stawiane również wobec przewoźników odpowiedzialnych za transport towarów. 

Trudno sobie wyobrazić możliwość ich spełnienia bez pomocy nowych technologii wspierających zarządzanie flotą pojazdów, umożliwiających kontrolę zadań przewozowych i gwarantujących sprawną komunikację między wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw.

Profesjonalny system zarządzania flotą umożliwia kontrolę transportu towarów od momentu odebrania ładunku, aż po jego dostawę. Rozwiązanie tego typu informuje o wszelkich niestandardowych zdarzeniach w trakcie przewozu. Ma ono na celu zapewnienie, kluczowej w transporcie dóbr szybko zbywalnych, terminowości dostaw. W celu zapewnienia płynnej komunikacji między różnymi poziomami łańcucha zaopatrzeniowego firmy mogą wykorzystywać takie rozwiązania jak m.in. monitoring GPS, jak również dostęp do zbieranych danych w czasie rzeczywistym oraz online. Takie narzędzia pozwalają na zapewnienie pełnego wglądu na każdym etapie transportu towaru, jak również zapewnienie optymalnych warunków dostawy. Dyspozytor otrzymuje informację, gdy pojazd zbacza z ustalonej trasy, przekracza maksymalny dozwolony limit prędkości lub spóźnia się do planowanego miejsca realizacji transportu.

Dostęp do danych w trybie online sprawia, że dyspozytor na bieżąco otrzymuje informacje o przepustowości na trasie przejazdu. Umożliwia mu to reagowanie na wypadki, korki czy blokady, a także powiadomienie kierowcy o zaistniałych na trasie przeszkodach. Aktywne jednostki zainstalowane w pojazdach pozwalają także kierowcom wysyłać krótkie wiadomości tekstowe do koordynatorów przewozu, które umożliwiają im szybkie reagowanie.

W transporcie FMCG ważną rolę odgrywa również możliwość zapewnienia odpowiedniej temperatury wewnątrz pojazdu. Dedykowane rozwiązania IT umożliwiają ciągły pomiar i monitorowanie temperatury – jej kontrola jest szczególnie istotna w wypadku produktów mrożonych. Z myślą o takich potrzebach przewoźników dostępne na rynku rozwiązania zapewniają m.in. alarmy ostrzegające przed wartościami krańcowymi temperatur. Istotnym elementem jest również zapewnienie bezpieczeństwa przewożonych towarów – szczególnie tych o wysokiej wartości.  Producenci IT dla transportu wychodzą naprzeciw również takim potrzebom – przewoźnicy mogą zainstalować tzw. przycisk paniki, który alarmuje w przypadku nagle pojawiającego się problemu. Czujniki powiadamiają o niezamierzonym otwarciu drzwi załadunku, co jest niezwykle ważne w obliczu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony przewożonych towarów.

Istotne jest także odpowiednie ubezpieczenie ładunku – równie ważne jak rozwiązania technologiczne. Międzynarodowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika CMR obejmuje transportowane towary, od momentu ich odebrania do dostawy. W interesie każdego operatora logistycznego jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia CMR, ponieważ, w razie wypadku uszkodzenia towaru, znacząca część jego wartości może zostać pokryta z ubezpieczenia. Dla spedytora ważna jest współpraca z partnerami posiadającymi ubezpieczenie CMR, gdyż jest gwarancją otrzymania rekompensaty za uszkodzony ładunek – ponieważ odszkodowanie jest wypłacane stronie poszkodowanej. Jest to szczególnie ważne wypadku towarów o wysokiej wartości.« powrót
Biuro Brokerskie Omega