LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
14 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plTransport pod stałą kontrolą
Transport drogowy

Transport pod stałą kontrolą

Jakie korzyści niesie ze sobą zintegrowana w ramach platformy TimoCom telematyka?

AS

Na rynku funkcjonuje wiele systemów telematycznych i wciąż pojawiają się nowe. Ich zadaniem jest monitorowanie wielu różnych parametrów pojazdów m.in. ich aktualnej pozycji. Właśnie tę właściwość wykorzystuje TimoCom w ramach integracji tych systemów z platformą transportową, co daje użytkownikom wiele korzyści.


Szeroki zasięg. Obszar jaki obejmuje platforma TimoCom stawia ją na pozycji największej platformy transportowej na rynku europejskim. Obejmuje swoim zasięgiem 44 kraje. Tak rozległy teren oddziaływania niesie ze sobą możliwość współpracy z bardzo licznym gronem kontrahentów (36  tys. firm). Większość z nich korzysta z różnego typu systemów telematycznych. Przy możliwości tak szeroko zakrojonej kooperacji kluczową kwestią staje się stworzenie miejsca, które skupiałoby używane przez użytkowników platformy systemy i pozwalało działać pomimo różnic w wykorzystywanych narzędziach.

Takim miejscem jest właśnie platforma TimoCom. W jej ramach zintegrowanych jest obecnie 214 systemów telematycznych, w tym 71 systemów pochodzących z Polski. Jest to zatem najszersza integracja z platformą transportową na rynku. Niwelowanie różnic pomiędzy rozwiązaniami używanymi przez klientów platformy daje wymierne korzyści. Zintegrowana telematyka oznacza bowiem możliwość monitorowania aktualnej pozycji pojazdu przewożącego cenny ładunek partnera biznesowego przy pomocy jednego interfejsu. Redukuje to zatem bariery technologiczne jakie powstają przy tak dużej liczbie różnych systemów, których mnogość często występuje nawet w obrębie jednego przedsiębiorstwa. Należy zwrócić także uwagę na jeszcze jeden aspekt związany z integracją. Systemy telematyczne przy całej swojej użyteczności nie zawsze pozwalają na udostępnienie lokalizacji pojazdu. Platforma transportowa daje taką możliwość ułatwiając tym samym swobodną i bezpieczną kooperację pomiędzy partnerami z całej Europy.

Silny argument w walce o zlecenia. Zabieganie o zlecenie to nierzadko wyścig. Bywa, że o wyborze zleceniobiorcy decyduje właśnie fakt, że posiada on zintegrowaną z TimoCom telematykę. Powody mogą być różne: poczucie bezpieczeństwa zleceniodawcy, komfort wynikający z braku konieczności telefonicznego dopytywania o pozycję pojazdu – jest to kwestia preferencji klienta. Istotnym jest jednak fakt, że przewoźnik mogąc udostępnić zleceniodawcy informację o lokalizacji pojazdu, wzmacnia poczucie zaufania we wzajemnych relacjach.

Czynnik ten jest szczególnie istotny w transporcie, i może mieć kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o powierzeniu ładunku szczególnie, że zleceniodawca dysponuje w trakcie wyszukiwania przewoźnika dostępem do informacji o tym, który z nich udostępnia możliwość monitorowania pojazdu z ładunkiem. Jest to wyjątkowo istotne w przypadku nowych kontrahentów, którzy wcześniej ze sobą nie współpracowali.

Szybsze wyszukiwanie ofert. Telematyka w połączeniu z platformą transportową tworzy synergicznie działający system. Efektem jest m.in. opcja wykorzystania aktualnej lokalizacji pojazdu do wyszukiwania zlecenia frachtu w określonej przez siebie odległości.

Przyspiesza to znacznie działanie i daje możliwość pozyskania zleceń z rynku SPOT np. w sytuacji awaryjnej, w celu uniknięcia powrotu bez wykorzystania wolnej przestrzeni ładunkowej lub aby nie tracić czasu w trakcie dłużej zapowiadającego się przestoju.

Bezpieczeństwo. Administrator platformy TimoCom niezwykle rzetelnie podchodzi do problematyki związanej z bezpieczeństwem. Jest to wielopłaszczyznowy system zakładający nie tylko weryfikację użytkowników, ale także zabezpieczenia techniczne odnośnie przechowywania danych na serwerach, jak również ich transferu. Podobnie jak w wypadku internetowych systemów bankowych, firma korzysta z protokołu https i certyfikatów bezpieczeństwa. Posiadaczem danych jest użytkownik i to on decyduje o sposobie ich wykorzystania. Dzięki temu coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystuje możliwości zintegrowanych z platformą systemów telematycznych.

Początkowo przewoźnicy sygnalizowali pewne obawy, głównie ze względu na udostępnianie istotnych informacji kontrahentowi. Jednak, gdy przekonali się, że pozycja pojazdu widoczna jest dla zainteresowanego klienta jedynie w czasie wykonywania zlecenia i dotyczy konkretnego pojazdu, a nie całej floty, te obawy zniknęły. Poczucie bezpieczeństwa wzmocnił także fakt, że udostępniający ma cały czas kontrolę nad procesem. To on decyduje kiedy, komu i na jaki czas umożliwić monitorowanie pozycji wybranego pojazdu i w każdej chwili dostęp ten może cofnąć.

Skrócenie łańcucha komunikacyjnego. Kolejnym aspektem jest wspomniane wyżej skrócenie łańcucha komunikacyjnego. Zarówno przewoźnik, a poprzez udostępnienie również zleceniodawca, mają dostęp do informacji o aktualnej pozycji wybranego pojazdu z ładunkiem w czasie wykonywania zlecenia. Znacząco ogranicza to konieczność ciągłej wymiany informacji na temat pozycji ładunku, co oszczędza czas i ułatwia współpracę.

Systemy telematyczne w połączeniu z możliwościami platformy transportowej dają nowe perspektywy pozwalające w bardziej efektywny sposób wykorzystać potencjał przedsiębiorstwa. Pozyskiwanie i analiza konkretnych informacji przyczynia się do lepszego zarządzania zasobami firmy oraz do większej elastyczności działania. Wszystkie te faktory pozwalają wpływać na końcowy wynik finansowy firmy.« powrót
Biuro Brokerskie Omega