LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
15 kwietnia 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
AsstrA
www.pgt.plTransport Week 2017
Transport wodny

Transport Week 2017

Porty, LNG, logistyka oraz projekty unijne

30 marca 2017 r.   |  Marek Grzybowski

Porty, LNG, logistyka oraz projekty unijne zdominowały tegoroczne spotkanie (7-9 III) przedstawicieli morskiego biznesu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.


Gdynia Port - terminale GCT i BCT promowy   |   Fot. Marek Grzybowski

Tradycyjnie skoncentrowano się głównie na zagadnieniach dotyczących regionu Morza Bałtyckiego. Udział firm globalnych sprawił jednak, że wiele zagadnień rozpatrywano w kontekście międzynarodowym.

Bałtyk w trendach. Roczna wartość eksportu towarów i usług krajów Unii Europejskiej tego regionu wynosi około 1,7 bln euro, a import zbliżył się do około 1,43 bln euro. Z tych samych krajów corocznie eksportuje się około 1 mln t ładunków, a państwa UE położone nad Bałtykiem importują rocznie ponad 1 mld t towarów. Obie wartości systematycznie rosną – od około 2 do 3% i region Morza Bałtyckiego utrzymuje się od 2010 r. w trendzie światowym, który po recesji – mimo ostatniego spowolnienia Chin i Europy – przyjął wartości dodatnie. Dało się to zauważyć w prezentacji Boston Consulting Group (BCG). Wśród najważniejszych czynników, które będą decydowały o wymianie gospodarczej w najbliższych 5 latach eksperci BCG wskazali, że na Euroazji w dalszym ciągu ciążyć będzie recesja w Rosji, spowolnienie produkcji i słabe ożywienie gospodarki w Europie Zachodniej oraz zwiększona aktywność gospodarek Europy Środkowej.

Z kolei w Azji Chiny będą rozwijały się wolno, ale za to tempo rozwoju Wietnamu i Indonezji będą napędzały gospodarkę Dalekiego Wschodu. Wymiana handlowa będzie jednak rosła i w efekcie do 2020 r. w portach będzie od 8,2% do 13,8% kontenerów więcej – szacują eksperci BCG, o czym informował w prezentacji Chrstian Roleoffs, dyrektor działu xChange, BCG Project Leader.

LNG w projektach. Istotną część tegorocznego Transport Week poświęcono wykorzystaniu LNG w żegludze i przystosowaniu portów do obsługi ładunków i statków z napędem zasilanym LNG. Najnowsze technologie napędowe statków, zapewniające niską emisją substancji szkodliwych, przedstawił na licznych przykładach Andrzej Buczkowski z Wartsila Corporation. Natomiast rozwiązania techniczne pozwalające na rozładunek zbiornikowców LNG oraz zaopatrzenie statków z siłowniami zasilanymi LNG zaprezentował Andrius Sutnicas z Kłajpedy, w której porcie zbudowano mały terminal LNG.

W czasie konferencji powołano również Polską Platformę LNG, która będzie działać w ramach projektu Go LNG, realizowanego w ramach programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego. W jego ramach powstanie Baltic LNG Cluster oraz m.in. mapa bunkrowania LNG na Bałtyku, zintegrowany łańcuch wartości zarządzania LNG na Bałtyku oraz Centrum Kompetencji BSR LNG.

Finanse na innowacje. Ważną częścią Transport Week była sesja poświęcona finansowaniu projektów innowacyjnych i rozwojowych. Możliwości pozyskiwania środków na działalność badawczą w ramach Horyzontu 2020 szeroko omówił Zbigniew Turek z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, zauważając że polscy naukowcy jeszcze w małym stopniu są aktywni w projektach obejmujących rozwój transportu inteligentnego, zintegrowanego i przyjaznemu środowisku.

Natomiast możliwości finansowania wdrożeń takich projektów omówił w sposób przystępny Mark Clintworth z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, odpowiedzialny z inwestycje w obszarze lotnictwa, transportu morskiego i innowacyjnych rozwiązań w transporcie. Praktyczne przykłady projektów międzynarodowych, realizowanych tylko w regionie południowego Bałtyku, przedstawił Jakub Fedorowicz – dyrektor sekretariatu Interreg South Baltic. Jako reprezentatywne podał: Martech LNG (projekty infrastruktury portowej do zasilania LNG), Interface oraz Interface+ (zintegrowany system informatyczny ładunków transportowanych koleją, drogami i morzem), Oversize Baltic (zarządzanie transportem ponadgabarytowym między Litwą a Niemcami). Łącznie na projekty te przeznaczono ponad 5 mln euro.

W czasie konferencji uczestnicy mogli również zapoznać się z aktywnością stoczni Remontowa oraz niedawno powiększonego DCT Gdańsk. Dzięki swej różnorodności Transport Week stanowił świetną okazję do zapoznania się z najnowszymi tendencjami w obszarze przemysłów portowych i transportu morskiego oraz platformę wymiany wiedzy między nauką a praktyką gospodarczą.« powrót
Biuro Brokerskie Omega