LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
14 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plTrudne słowo: współuwodornienie
Transport drogowy

Trudne słowo: współuwodornienie

LOTOS przeprowadził test biorafinerii

AS

Grupa LOTOS wraz z Instytutem Nafty i Gazu przeprowadziła w połowie października test współuwodornienia, czyli wspólnego przerobu frakcji oleju napędowego z olejem roślinnym.


Otrzymane paliwo ma równie wysoką jakość jak diesel produkowany wyłącznie z ropy naftowej, a w niektórych parametrach, np. indeks cetanowy, nawet go przewyższa.

Proces wpisuje się w realizację w Unii Europejskiej wzrostu udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym, który Polska stara się realizować przez dodawanie biokomponentów do paliw. W 2020 r. udział biokomponentów w paliwach, czyli Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) ma wzrosnąć do 8,5%, co byłoby bardzo trudne do realizacji tylko przez dodawanie FAME (estrów kwasów tłuszczowych) do oleju napędowego i alkoholu do benzyn.

Kończy się już czas, kiedy proste biokomponenty I generacji dodawane do paliw wystarczą do realizacji celów Unii Europejskiej – mówi Jarosław Kawula, wiceprezes ds. produkcji i handlu Grupy LOTOS S.A. Przed nami konieczność zastosowania do realizacji NCW biokomponentów wyższej generacji, do których zalicza się produkty współuwodornienia.

Test współuwodornienia został przeprowadzony w nowoczesnej instalacji Hydroodsiarczania Oleju Napędowego. Przez kilka dni do standardowego wsadu instalacji - średnich frakcji naftowych - dodawano olej rzepakowy.

Wyniki testu potwierdziły całkowitą konwersję tłuszczy roślinnych (trójglicerydów) do wysokiej jakości biokomponentów oleju napędowego – tłumaczy Marcin Zięba z Biura Rozwoju Technologii w Grupie LOTOS S.A., odpowiedzialny za przeprowadzenie testu. Drugim produktem tego przerobu jest biopropan, który może być odnawialnym komponentem gazu płynnego. Test potwierdził również założenia dotyczące wpływu przerobu oleju roślinnego na pracę instalacji HDS.

Raport. Biowęglowodory uzyskane w procesie współuwodornienia są identyczne z uzyskanymi z ropy naftowej, czyli dla silników diesla taki olej napędowy jest lepszy niż diesel zawierający biokomponenty pierwszej generacji – podkreśla wiceprezes Kawula. Uzyskane w teście dane oraz próbki surowców i produktów zostaną dokładnie przeanalizowane i na tej podstawie INIG-PIB opracuje kompleksowy raport.

Raport ten posłuży Ministerstwu Energii do przygotowania aktów prawnych dopuszczających do realizacji NCW biowęglowodory ciekłe i biopropan, wytwarzane w procesie współuwodornienia – wyjaśnia dr inż. Jan Lubowicz, kierownik Zakładu Paliw i Procesów Katalitycznych w krakowskim Instytucie Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy (INIG-PIB).

Pierwsze, laboratoryjne próby współuwodornienia Grupa LOTOS przeprowadziła wspólnie z INIG-PIB w 2008 roku. Ta wieloletnia współpraca doprowadziła do testu tej innowacyjnej technologii w rafinerii, nadzorowanego przez przedstawiciela INiG-PIB.« powrót
Biuro Brokerskie Omega