LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plUdane Baltexpo 2015
Transport wodny

Udane Baltexpo 2015

Siła przemysłów morskich

Marek Grzybowski

Dobra kondycja polskiej gospodarki morskiej znalazła swój wyraz na tegorocznych targach, konferencjach i seminariach Baltexpo 2015. W dniach 7-9 września w gdańskich halach Amber Expo udział wzięło 196 firm z 14 krajów, o 30% więcej, niż przed dwoma laty.


II Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk   |   Fot. Marek Grzybowski

Wśród wystawców dominowały stocznie i producenci wyposażenia, były też porty i samorządy oraz przedstawiciele instytutów badawczych i klastrów morskich. Targi rozpoczęły się mocnym akcentem - wręczeniem prestiżowych nagród Kapituły Konkursu „Złote Kotwice”, które w tym roku przyznane zostały w trzech kategoriach.

Złota Kotwica za najlepszy „Produkt” przyznana została Gdańskiej Stoczni Remontowej za przebudowę promu „Stena Germanica” do zasilania metanolem. To jedyna taka jednostka w świecie – powiedział Jarosław Flont, prezes stoczni, zapewniając o pełnym portfelu zamówień i świetnej kondycji spółki, działającej w Grupie Remontowa Holding S.A.

W kategorii „Usługa” Złotą Kotwicę otrzymała Det Norske Veritas Poland Sp. z o. o. za modelowanie i symulację stanów dynamicznych systemów elektroenergetycznych statków i mobilnych obiektów offshore. Prezes Jan Talaśka mówił, że firma 5% dochodów przeznacza co roku na projekty rozwojowe i innowacyjne.

„Osobowością Roku Rynku Gospodarki Morskiej” kapituła uznała prof. Dorotę Pyć. Jest to nagroda „za upór i konsekwencję w tworzeniu ram prawnych dla poprawy funkcjonowania biznesu, nauki i kultury w dziedzinie gospodarki morskiej, a w szczególności za doprowadzenie do uchwalenia dokumentu Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” – ogłosił Jerzy Lewandowski, sekretarz generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Transport i porty. Targi były okazją do licznych spotkań biznesowych. Dodatkową wartość stanowiły również specjalistyczne seminaria. W pierwszym dniu Baltexpo 2015 odbyły się dwa ważne spotkania. Tematem pierwszego był „Transport Morski i Rozwój Portów Morskich”. Paneliści mówili o zagadnieniach związanych z możliwościami rozwoju powiązań Polski z gospodarką światową, ich rozszerzenia w układach globalnych oraz ewolucji funkcji logistycznych polskich portów morskich jako multimodalnych węzłów transportowych.

Prof. Andrzej Grzelakowski rozpoczynając dyskusję przedstawił średnią pozycję Polski w rankingach gospodarczych świata, w tym słabą dostępność logistyczną naszego państwa. Mówiono o tym (Marek Tarczyński, prezes PISiL), że w globalnym transporcie łańcuchy dostaw kształtują globalni gracze, a Polska z 1% udziałem w handlu światowym może pozycjonować swój  rozwój na miarę naszych możliwości.

Polska gospodarka wciąż rozwija się w oparciu o popyt i handel wewnętrzny – zauważył Maria Andrzej Faliński, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Na rozwój infrastruktury wspierającej powiązania morskie Polski wskazywała Dorota Pyć, podsekretarz stanu MiR oraz Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego. Przedstawiciel Polskiego Klastra Morskiego zwrócił uwagę, że nadmorskie położenie Pomorskiego i Zachodniopomorskiego nie przekłada się na rozwój przemysłów eksportowych w takim stopniu jak ma to miejsce np. w Chinach. Towary przeładowywane w polskich portach przewożone są w głąb Polski i tam przetwarzane. Nie powstały w nich, ani w ich otoczeniu, strefy przemysłowe, a centra logistyczne spełniają głównie funkcje magazynowo-dystrybucyjne.

Jedwabny Szlak. Kolejne seminarium poświęcono zaprezentowaniu możliwych kierunków rozwoju inicjatywy rządu chińskiego pod nazwą: „Jedwabny Szlak”. Liu Lijan z ambasady Chińskiej Republiki Ludowej przedstawiła płaszczyzny rozszerzenia polsko-chińskiej współpracy gospodarczej. Na projekty i rozwój powiązań gospodarczych w ramach inicjatywy „Jedwabny Szlak” przeznaczone są znaczne środki rządowe – podkreślił Sławomir Majman, prezes PAIiIZ.

Na szereg możliwości współpracy między polskimi i chińskimi przedsiębiorcami wskazywała Ivy Yu Yang, prowadząca seminarium, a zagadnienia związane ze wsparciem finansowym projektów gospodarczych omówiła Shan Luo. Maciej Lachowski z MIiR mówił o przychylnym spojrzeniu rządu polskiego na rozwój współpracy gospodarczej obu państw, a Marcin Kamola z DCT Gdańsk podkreślił, że terminal w Gdańsku jest beneficjentem silnych powiązań Polski z rynkiem chińskim.

Ważny korytarz. W drugim dniu Baltexpo 2015 znacznym zainteresowaniem cieszyło się II Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, podczas którego skoncentrowano się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań sprzyjających współdziałaniu regionów stowarzyszonych w korytarzu. Co prawda zauważono postęp w rozwoju infrastruktury, zwrócono jednak uwagę na jej nierównomierność oraz dysproporcje w dostępności i wykorzystaniu dróg wodnych, niektórych linii kolejowych i połączeń drogowych, szczególnie w Zachodniopomorskiem.

Konferencja „Nowoczesny przemysł stoczniowy i offshore” pozwoliła z kolei na popularyzację najnowszych rozwiązań w produkcji i remontach statków, budowie nowych okrętów oraz konstrukcji offshore. A Norwesko–Polskie Sieciowe Spotkanie Biznesowe Gospodarki Morskiej w Zakresie Zaawansowanego Projektowania, Rozwiązań Przybrzeżnych, Inżynierii oraz Produkcji było okazją do zaprezentowania przykładów współpracy gospodarek morskich Norwegii i Polski, szczególnie przemysłów produkcji i remontów statków, a także wymiany doświadczeń na temat działań potencjału i klastrów morskich.

W czasie targów prowadzono również debaty o ochronie środowiska morskiego oraz bezpieczeństwie wybrzeża, portów i żeglugi.« powrót
Biuro Brokerskie Omega