LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
14 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plUE nie żałuje euro
TSL

UE nie żałuje euro

Polska z kolejnymi dofinansowaniami w ramach POIiŚ

Mikołaj Marszycki

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska potwierdziła unijny wkład dla kolejnych 9 projektów realizowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Decyzja dotyczy inwestycji związanych z infrastrukturą drogową, kolejową i wodną. Łącznie zostaną one dofinansowane kwotą niemal 842,6 mln euro.


Z kolei 26 III Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z PKP SA, PKP PLK SA oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, 8 umów o dofinansowaniu inwestycji ze środków unijnych. Łączna wartość tych projektów to blisko 1,8 mld zł. Unijne dofinansowanie z POIiŚ wyniesie w tym wypadku prawie 1,2 mld zł. Łącznie daje to ponad 2 mld zł.

W Polsce mamy ważne projekty drogowe, pogłębienie podejścia dla promów w Porcie Gdynia, budowę 7 dróg ekspresowych, w tym sekcji Warszawa-Grójec - wyliczała 2 IV podczas konferencji prasowej w Brukseli komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu.

Komisarz przekazała decyzje dla następujących inwestycji:

  • budowa autostrady A2, odc. Warszawa (w. Lubelska)–Mińsk Mazowiecki (ponad 78 mln euro dofinansowania),
  • budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu DK nr 16 (87 mln euro),
  • budowa drogi ekspresowej S3 odc. Legnica–Lubawka (105 mln euro),
  • budowa drogi ekspresowej S7, odc. Warszawa–Grójec (129 mln euro),
  • budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 (126 mln euro),
  • zakup 16 szt. nowych pięcioczłonowych ezt dla aglomeracji warszawskiej (39 mln euro),
  • unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A. (58 mln euro),
  • modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku (155 mln euro),
  • pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i II oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III (65 mln euro).

Korzyści. Powyższe inwestycje drogowe, wszystkie wchodzące w skład transeuropejskiej sieci transportowej, wpłyną na komfort podróżowania po kraju. Dla mieszkańców terenów objętych projektami pojawi się istotna zmiana – ruch tranzytowy będzie mógł omijać centra miast i małych miejscowości. Zwiększy się także bezpieczeństwo, zmniejszy natomiast czas przejazdu.

Podobnie rzecz ma się z projektami taborowymi, które przyczynią się do skrócenia czasu przejazdu, poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz zwiększą sprawność taboru. Nowe pojazdy zostaną dostosowanie do wymogów Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności oraz będą emitowały do atmosfery mniejszą ilość zanieczyszczeń. Spadną też koszty ich eksploatacji.

Co do projektów dotyczących polskiej żeglugi to realizowane inwestycje poprawią warunki nawigacyjne oraz stan portowych budowli hydrotechnicznych. Trójmiejskie porty będą mogły przede wszystkim przyjmować statki o większym zanurzeniu.

55 dworców kolejowych. Jeśli chodzi natomiast o 8 umów które CUPT podpisał 26 III z PKP S.A., PKP PKL SA i GDDKiA, to stojące za nimi środki unijne przeznaczone zostaną na modernizację i budowę 55 dworców kolejowych, usprawnienie ruchu na linii kolejowej Trzebinia–Oświęcim–Czechowice Dziedzice oraz poprawę stanu informacji pasażerskiej na sieci zarządzanej przez PLK. UE dofinansuje również budowę obwodnicy Bolkowa i jej powiązanie z drogą ekspresową S3.

Z POIiŚ 2014–2020 na największe inwestycje infrastrukturalne trafiło już 91,3 mld zł. Tym samym zagospodarowaliśmy blisko 80% funduszy w tym programie – stwierdził podczas uroczystego podpisywania powyższych umów minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Podsumowując siłą rzeczy nie wiedział wtedy jeszcze o kolejnych dobrych wieściach, które nadejść miały z Brukseli kilka dni później.

258 dużych projektów. W obecnej perspektywie finansowej UE zatwierdziła 258 dużych projektów infrastrukturalnych swoich państw członkowskich. Przeznaczono na nie 32 mld euro z unijnych funduszy - to połowa ich łącznej wartości. Duże projekty infrastrukturalne to te, w które inwestowane jest z funduszy polityki spójności ponad 50 mln euro (75 mln w wypadku projektów transportowych).« powrót
Biuro Brokerskie Omega