LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
15 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plUmacnianie pozycji na rynku lotniczego cargo
Logistyka

Umacnianie pozycji na rynku lotniczego cargo

W Warszawie powstanie nowoczesny lotniczy terminal kurierski

Jerzy Konwicki

LS Airport Services, spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, podpisała umowę z DHL Express Poland na budowę najnowocześniejszego międzynarodowego lotniczego terminalu kurierskiego w Polsce.


Od lewej prezesi: Marcin Opaliński (LS Airport Services) i Tomasz Buraś (DHL Express)   |   Fot. DHL

Powierzchnia całkowita obiektu wyniesie blisko 7 tys. m2. Koszt tej inwestycji szacowany jest z kolei na 65 mln zł. Umowa zawarta została przy wsparciu Agencji Rozwoju Przemysłu.

Umacnianie pozycji. Międzynarodowy lotniczy terminal kurierski powstanie w Warszawie, przy ul. Wirażowej, na terenie należącym do LS Airport Services, zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina. Zakładana docelowa wydajność urządzeń sortujących oraz rozmiar powierzchni przeładunkowej są dwa razy większe niż w przypadku drugiej co do wielkości jednostki DHL Express w regionie Europy Środkowej.

Nowy kompleks umocnić ma pozycję stolicy na rynku cargo lotniczego. W przyszłości możliwe będzie rozszerzenie jego funkcjonalności o obsługę innych krajów, tak jak ma to już miejsce na lotniskach w Gdańsku oraz Katowicach. Inwestycja korzystnie wpłynie także na wymianę handlową, ułatwiając pracę polskim importerom oraz eksporterom.

Dzięki nowej inwestycji poszerzymy obszar naszych działań o możliwość oferowania powierzchni magazynowych, co w znaczny sposób przełoży się na dochody spółki. Budowa lotniczego terminalu kurierskiego z pewnością przyciągnie kolejnych inwestorów, co pozwoli na wykorzystanie terenów około lotniskowych, którymi dysponujemy oraz będzie dodatkową szansą na dalszy rozwój – mówił Marcin Opaliński, prezes zarządu LS Airport Services.

Planowana współpraca ma wpłynąć także na wzrost wartości aktywów spółki Skarbu Państwa. W jej efekcie powstanie najnowocześniejsza jednostka operacyjna wśród lotnisk w Polsce, z największym wolumenem międzynarodowych przesyłek kurierskich.

Inwestycja LS Airport Services jest dowodem na to, że Skarb Państwa działa jak duża i sprawnie funkcjonująca grupa kapitałowa, szukając synergii pomiędzy spółkami, których jest właścicielem. Budowany terminal z  powodzeniem będzie mógł konkurować z wiodącymi portami lotniczymi cargo. Inwestycja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku lotniczego i logistycznego w Polsce i zwiększy wartość aktywów spółki – skomentował Rafał Baniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Budowa obiektu przeznaczonego do obsługi międzynarodowych usług lotniczych w Warszawie jest również częścią największego programu inwestycyjnego prowadzonego w ostatnich latach przez DHL w Europie. W ramach niego uruchomiono m.in. inwestycje na lotnisku Heathrow w Londynie, hubach przeładunkowych w Lipsku, Bratysławie, Pradze czy Stambule. Inwestycja w Warszawie jest kolejnym kluczowym etapem realizacji programu i największym jak dotąd przedsięwzięciem w Europie Środkowej tego globalnego operatora logistycznego. Największym w wielu aspektach, zarówno pod względem nakładów finansowych, jak i możliwości operacyjnych.

Z perspektywy 24-letniej obecności marki w Polsce, budowa największego i najnowocześniejszego do tej pory obiektu DHL Express jest kluczową inwestycją w skali krajowej i europejskiej. Korzystną, dla rozwoju działalności naszej firmy, ale przede wszystkim dającą większe możliwości dla wzrostu wymiany handlowej eksporterom i importerom w kraju. Inwestycja ta, stworzy nowe perspektywy rozwoju współpracy międzynarodowej naszym stałym i przyszłym klientom, umożliwiając im obecność na ponad 220 rynkach – podsumował Tomasz Buraś, prezes zarządu DHL Express (Poland).« powrót
Biuro Brokerskie Omega