LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
21 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plUstawa o transporcie kolejowym do dalszych prac
Transport szynowy

Ustawa o transporcie kolejowym do dalszych prac

MM

W ubiegłym tygodniu w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu noweli ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Kluby zgodziły się, aby pracować nad nim dalej w Komisji Infrastruktury.

Celem projektowanej nowelizacji jest dostosowanie krajowych norm prawnych w zakresie transportu kolejowego do zmiany prawa Unii Europejskiej wprowadzonej postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Unijne przepisy zakładają m.in. zmiany w zakresie określenia składników infrastruktury kolejowej, procesu ustalenia zdolności przepustowej i pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, wyodrębnienia tzw. obiektów infrastruktury usługowej.

Projekt przewiduje też wzmocnienie niezależności i kompetencji prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W zakresie finansowania infrastruktury kolejowej przewidziano w projekcie opracowanie wieloletniego programu, który będzie określać zadania dla zarządców infrastruktury (np. standardy jakościowe) oraz wynikającą z tych zadań wysokość środków finansowych przewidzianych na ich realizację.« powrót
Biuro Brokerskie Omega