LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plVII edycja konferencji "Systemy kolejowe"
Transport szynowy

VII edycja konferencji "Systemy kolejowe"

Polsko-czesko-słowackie spotkanie branży w Ustroniu

HH

W dniach 8-10.02.2017, w hotelu Muflon w Ustroniu, odbyła się VII edycja konferencji „Systemy kolejowe” zorganizowana przez firmy První Signální z Ostrawy oraz Oltis Polska, przedstawiciela holdingu Oltis na polskim rynku.


Uczestnicy konferencji   |   Fot. Oltis

Siedem lat temu odbyła się pierwsza konferencja z cyklu polsko-czeskich spotkań logistycznych w Ustroniu, wtedy jeszcze pod nazwą „Bocznice trzeciego tysiąclecia”. Inicjatorami spotkania były od początku spółki První Signální i Oltis Polska. Inicjatywa ta zyskała również poparcie Ambasadora Czech w Polsce i stała się corocznym miejscem do wymiany branżowych doświadczeń.

W tym roku w Ustroniu zebrało się ponad 150 uczestników konferencji, a więc dwa razy więcej niż 7 lat temu. Byli wśród nich przedstawiciele firm z branży kolejowej, z instytucji naukowych (Politechnika Warszawska – Wydział Transportu, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Instytut Kolejnictwa, Politechnika Śląska, Instytut Spawalnictwa), Zarządcy Infrastruktury Kolejowej (polski - PKP Polskie Linie Kolejowe, czeski - Správa železniční dopravní cesty i słowacki - Železnice Slovenskej Republiky) oraz przedstawiciele kancelarii prawnych związani z rynkiem kolejowym.

Od bezpieczeństwa po Nowy Jedwabny Szlak. Goście mieli okazję wysłuchać prezentacji z zakresu bezpieczeństwa na kolei, o którym mówiła Joanna Pańczyk z PKP LHS. Poznali nowości w ustawie o transporcie kolejowym, zaprezentowane przez Bartosza Majerski ego z Kancelarii Prawna Iuridica oraz dr Jakuba Majewskiego z Fundacji ProKolej. A wiadomości z zakresu otrzymania dotacji unijnych w kolejnictwie rozszerzył zgromadzonym Przemysław Wróbel, reprezentujący Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Rozmawiano również o wpływie zmian prawnych w Polsce na prawdopodobieństwo braku dalszych inwestycji zagranicznych w terminalach intermodalnych, jak również o różnicach w zarządzaniu terminalami w Polsce, jak i w Czechach na przykładzie terminali AWT (Tomáš Lovas), Schavemaker Invest (Marcin Żurowski ) oraz mając na uwadze szerszy zakres (Dariusz Pyza - Politechnika Warszawska). Sporo uwagi poświęcono także Nowemu Jedwabnemu Szlakowi z Chin do Europy ze względu na nowe szanse rozwoju transportu, które ze sobą przyniósł. Mówiła o nim m.in. Anna Różalska z PKP Cargo Connect.

W Ustroniu omawiano także różnice w pracy zarządców infrastruktury z Czech, Polski i Słowacji. Po raz pierwszy bowiem na konferencji odbyło się spotkanie grupy infrastrukturalnej przedstawicieli tych trzech państw. Adam Smyczyński z biura informatyki PKP PLK komentował m.in. przygotowanie RINFu, czyli wspólnego rejestru infrastruktury kolejowej dla państw członkowskich Unii Europejskiej a Tomáš Andrýs z SŽDC opowiadał o relacjach czeskiego zarządcy infrastruktury z przewoźnikami kolejowymi.

Nie zabrakło też innego punktu widzenia odnośnie możliwości transportu pasażerskiego – o wrażeniach z podróży Kolejami Wschodnio-Japońskimi mówił Janusz Mikołajczyk, a Karol Trzoński z Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach opowiadał o kolejach dużych prędkości.

Tradycyjnie jak co roku przekazano również czek dla dzieci z ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, „Sindbad" i Rodzinny Dom Czasowego Pobytu w Ustroniu.« powrót
Biuro Brokerskie Omega