LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plWojewództwo opolskie kupuje nowe pociągi
Transport szynowy

Województwo opolskie kupuje nowe pociągi

I nie zamierza tworzyć własnej kolei

Janusz Mincewicz

Województwo opolskie kupuje 6 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które przekaże w użytkowanie Przewozom Regionalnym. Samorząd przeznaczył na ten cel 70 mln zł.


Opole Główne - dworzec   |   Fot. Janusz Mincewicz

Andrzej Buła, marszałek opolski, wyjaśnia, że jego województwa nie stać na utworzenie własnego przewoźnika. Dlatego widzimy potrzebę dalszego funkcjonowania spółki Przewozy Regionalne, która obecnie przechodzi głęboką restrukturyzację.

Pierwszy ezt w tym roku? Pociągi będą kupowane w ramach strategicznego projektu województwa. Przetarg ma dotyczyć zakupu wszystkich 6 pojazdów, które mają być  dostarczane w latach 2016-2018. Województwo chce, by pierwszy z nich dotarł do regionu jeszcze w tym roku. Jednak ze względu na bardzo duże obłożenie zamówieniami obu krajowych producentów: Pesy i Newagu, będzie to trudne.

Urząd marszałkowski zakłada, że przetarg uda się rozstrzygnąć jeszcze latem. Wtedy będzie wiadomo ile będą kosztować pociągi. Specjaliści  twierdzą, że 70 mln zł na zakup aż 6 składów to może być za mało, bo jeden dwuczłonowy ezt Impuls, wyprodukowany przez nowosądecki Newag dla województwa warmińsko-mazurskiego, kosztował 13 mln zł. Jednak ze względu na małą liczbę zamówień u polskich producentów oraz fakt, że jest jednorazowo zamawianych aż 6 pociągów dwuczłonowych pociągów, cena zakupywanych pociągów może być niższa i 70 mln zł być może wystarczy.

Opolskie stawia na PR.  Andrzej Buła, na pytanie czy województwo opolskie powoła własne samorządowe koleje, odpowiada, że stawia na Przewozy Regionalne.  Bo biorąc pod uwagę trwający proces restrukturyzacji, największego przewoźnika samorządowego, odbywający się przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, niezbędne są decyzje i działania, które pozwolą na utrzymanie przez PR działalności w poszczególnych województwach, w tym w opolskim – uzasadnia.

Marszałek opolski zwraca także uwagę, że niektóre większe i silniejsze finansowo województwa, powołały swoich przewoźników kolejowych, którzy przejmują pracę od Przewozów Regionalnych. Niestety, opolskiego nie stać na wysiłek finansowy związany z utworzeniem własnego przewoźnika i w tym kontekście widzimy potrzebę dalszego funkcjonowania tej spółki.

Inwestycje kolejowe, które zaplanowało województwo opolskie w nowej perspektywie unijnego dofinansowania, opiewają na 200 mln zł. Na lata 2014–2020, są to: „Polepszenie jakości usług przewozowych przez poprawę stanu technicznego linii kolejowych o znaczeniu regionalnym” oraz „Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej”, w której zaplanowano zakup wspomnianych 6 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Przedsięwzięcie związane z przebudową i modernizacją linii kolejowych, których beneficjentem będą PKP PLK, obejmuje priorytetowe dla województwa odcinki linii Nysa – Opole Zachodnie, Opole Główne – Kluczbork wraz z odbudową stacji w miejscowości Jełowa, umożliwiającą krzyżowanie pociągów do stacji Murów (linia Nysa – Brzeg). Jednocześnie ze środków własnych oraz środków z Funduszu Spójności, PLK będzie prowadzić zadania modernizacyjne na liniach o znaczeniu krajowym m.in.  Opole Zachodnie – Kędzierzyn-Koźle.« powrót
Biuro Brokerskie Omega