LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plWschodnia logistyczna brama UE
Transport szynowy

Wschodnia logistyczna brama UE

Forum kolejowe 1435/1520

Janusz Mincewicz

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, we współpracy z PKP S.A., było organizatorem konferencji „Forum kolejowe 1435/1520”, której tematem były kolejowe przejściach graniczne na wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej.


Forum kolejowe

Na wschodniej granicy występuje problem wynikający z pokonywania przez pociągi torów o różnych szerokościach. Te w Polsce mają rozstaw 1435 mm, a za granicą 1520 mm. W Polsce łączna długość torów, o szerokości 1520 mm, zarządzanych przez PKP PLK ma 150 km, natomiast zarządzanych przez spółkę Cargotor - 30 km.

Najdłuższą szerokotorową linią kolejową w Polsce jest linia nr 65, znana jako LHS, która ma 400 km długości i przebiega od granicy w Hrubieszowie do Sławkowa koło Katowic. - Na wschodnich kolejowych przejściach granicznych jest tak, że nasze tory wchodzą na odległość od kilku do kilkunastu kilometrów na terytoria naszych wschodnich sąsiadów i odwrotnie; ich tory o szerokości 1520 mm wchodzą też na podobne odległości na nasze tereny przygraniczne – wyjaśnia Józef Marek Kowalczyk, prezes Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, pomysłodawca konferencji.

Infrastrukturę na linii LHS zachwala Zbigniew Tracichleb, prezes PKP PHS, która realizuje przewozy linią szerokotorową na terenie kraju.- Nasze stacje wyposażone są w doskonałą infrastrukturę przeładunkową, która jest modernizowana i rozbudowywana na potrzeby naszych klientów. Część z naszych stacji jest styczna do toru 1435 mm, co umożliwia swobodny przeładunek i dalszy transport towarów koleją w głąb Polski - podkreśla prezes PKP LHS.

Deklaracja rządu. W czasie konferencji zwracano uwagę na poprawę infrastruktury kolejowej, w tym na wschodnie granicy. Wicepremier RP Jacek Sasin, który objął patronatem konferencję, a nie mógł wziąć w niej udziału, przysłał list, który odczytał Jacek Rybicki, dyrektor Departamentu Programowania Prac Rządu. Wicepremier podkreślił w nim, że sprawa rozwoju logistyki kolejowej na wschodniej granicy Polski jest słusznym kierunkiem aktywności władz kolei. Zdeklarował, że rząd przywiązuje dużą wagę do inwestycji kolejowych w Polsce Wschodniej, których wielkość, przykładowo w tylko samym województwie lubelskim osiągnie do 2023 r. wartość 5 mld zł.

W swoim liście, skierowanym do uczestników konferencji, Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, napisał, że polski rząd dąży do wyrównania rozwoju kolei w Polsce Wschodniej. Przedstawił podstawowe priorytety w dziedzinie inwestycji kolejowych w Polsce, wśród których znajdują się inwestycje na wschodnich kolejowych przejściach granicznych.

Gościem konferencji był także Tadeusz Szozda przewodniczący OSŻD, największej na świecie organizacji kolejowej. – Jestem zadowolony, że ilość przewozów przez wschodnią granicę, w szczególności z Chin i z innych dalekiego wschodu, ciągle rośną – nie krył zadowolenia.

Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo omówił stan i perspektyw rozwojowe przewozów Nowym Jedwabnym Szlakiem i przeładunków na wschodniej granicy. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na uwarunkowania przy zwiększaniu tych przewozów. A Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A. omówił temat przejść granicznych na wschodniej granic w świetle inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku i jego rozwoju.

Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity poinformował natomiast o pasażerskich połączeniach kolejowych przez wschodnią granicę, szczególnie pomiędzy Polską i Ukrainą, które ostatnio mocno wzrosły.

Konferencję zakończył, moderowany przez dr Andrzeja Massela, zastępcę dyrektora Instytutu Kolejnictwa, panel dyskusyjny pt. „Jak usprawnić i rozwinąć przewozy i przeładunki na styku torów o szerokości 1520 i 1435 mm”. Spotkanie podsumował prezes Kowalczyk, który zaproponował, by zacząć używać dla granicy wschodniej terminów: wschodnia logistyczna brama UE lub wschodnie logistyczne wrota UE.« powrót
Biuro Brokerskie Omega