LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
14 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.pl„Wspólny bilet” w Gdańsku
TSL

„Wspólny bilet” w Gdańsku

HH

Ponad 100 gości wzięło udział w konferencji „Wspólny bilet w transporcie publicznym – doświadczenia i perspektywy wdrożenia”, która odbyła się 10 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Podczas konferencji, którą zorganizowało Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu, oficjalnie zainaugurowano działalność systemu określanego roboczo mianem Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności.


Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli firm i instytucji żywotnie zainteresowanych wdrożeniem systemu ujednoliconej sprzedaży biletów (organizatorów publicznego transportu zbiorowego, operatorów i przewoźników). Jest to najlepszy dowód na to, że nasza inicjatywa wyszła naprzeciw rzeczywistemu zapotrzebowaniu na usprawnienie funkcjonowania transportu publicznego w Polsce – zauważa Tomasz Pałaszewski, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu.

Na konferencji poinformowano m.in., że pełne wdrożenie Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności planowane jest na 2020 r., natomiast już w tym roku w kilku pomorskich miastach odbędzie się pilotaż systemu, a także ogłoszony zostanie przetarg na wdrożenie całości systemu. Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności to system, który pozwoli pasażerom na zaplanowanie podróży oraz zapłacenie za nią w jednym miejscu. Oznacza to, że podróżując kilkoma środkami transportu publicznego (np. tramwajem, pociągiem, a później autobusem), nie będą musieli kupować kilku różnych biletów. Elektroniczny system (działający z wykorzystaniem smartfona, karty miejskiej, karty płatniczej lub specjalnego biletu ultralight) zidentyfikuje, czym i jak długo jechali, a następnie sam rozliczy przejazd.

Będzie to system ułatwiający życie nie tylko pasażerom, ale również przewoźnikom i organizatorom transportu. Chodzi m.in. o liczenie pasażerów czy dane o kierunkach podróży. To ważne informacje pomagające kształtować sieć transportową – wyjaśniał dziennikarzom Krzysztof Rudziński, prezes spółki InnoBaltica, która jest odpowiedzialna za wdrożenie projektu. Ważne jest też to, że nośnik będzie oznaczony unikalnym numerem i nie będzie tam danych osobowych. Wszelkie dane o biletach i opłatach będą przechowywane w chmurze. Zapewni to bezpieczeństwo oraz usprawni przepływ informacji.

Jest to przedsięwzięcie innowacyjne w skali kraju, jak również Europy. Zakłada bowiem zintegrowanie systemu poboru opłat wszystkich organizatorów i operatorów transportu publicznego na obszarze Pomorza, ale z poszanowaniem odrębności każdego z nich i z zachowaniem jego taryf oraz udzielanych ulg.

Sytuacja, w której pasażer musi poszukiwać w gąszczu rozkładów, taryf i przewoźników, jak dotrzeć do celu oraz gdzie i jaki bilet kupić, nie powinna już w ogóle mieć miejsca – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, w wystąpieniu wprowadzającym. Dlatego Zarząd Województwa Pomorskiego od kilku lat prowadzi konsekwentną politykę, zmierzającą do szeroko rozumianego rozwoju transportu publicznego. Dotyczy to zarówno rozbudowy sieci połączeń komunikacyjnych, jak i upraszczania systemów płatności za przejazdy.

Naturalnie, wielu uczestników konferencji podkreślało, że choć ujednolicony system poboru opłat już jest bardzo dużym krokiem naprzód (biorąc pod uwagę mnogość rozwiązań taryfowych, zwłaszcza w aglomeracji trójmiejskiej), to jednak należy iść dalej, by dążyć do unifikacji taryf w całym regionie lub przynajmniej do pogłębienia rozwiązań integrujących różnych przewoźników. Na razie wspólny bilet na Pomorzu realizuje się połowicznie. Oczywiście wdrożenie tego systemu jest ważne, gdyż dotychczasowe systemu poboru opłat za przejazdy transportem publicznym nie nadążają za rozwojem technologii. Jednak pełny sukces będzie wtedy, gdy system pozwoli na to, żeby, może nie w całym województwie, ale na pewno szerzej niż w aglomeracji trójmiejskiej nastąpiła integracja taryfowa. Kluczowe jest wyraźne zmniejszenie kosztów przejazdu dla pasażera, wynikające z tego, że nie będzie musiał kupować kilku biletów – powiedział Paweł Rydzyński, Wiceprezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu.

Dyskutowano zresztą nie tylko nt. systemów poboru opłat. Istotnym wątkiem była też np. kwestia organizacji publicznego transportu zbiorowego. Chyba najwyższy czas powiedzieć, że komunikacja publiczna powinna być wyjęta spod kurateli samorządów. Absolutnie należy wyjąć spod kurateli rad samorządów kwestię ustalania taryf. To powinni robić profesjonaliści – powiedział Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.


Fot. Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu

Fot. Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu

Fot. Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu

Fot. Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu

Fot. Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu

Fot. Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu

Fot. Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu


« powrót
Biuro Brokerskie Omega