LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
24 czerwca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plWspółpraca dla dekarbonizacji
Transport drogowy

Współpraca dla dekarbonizacji

IVECO i Alpega razem w sprawie usług dekarbonizacji w ramach budowy bezemisyjnego ekosystemu transportowego

SC

Drogowy transport towarowy rozwija się w kierunku większej zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wobec tego nowego podejścia wszystkie podmioty w sektorze poszukują rozwiązań, które w średnim horyzoncie czasowym pozwolą im osiągnąć zerową emisyjność.

Takie cele dekarbonizacji są realizowane przez należące do Alpega Group giełdy transportowe Teleroute i Wtransnet, których bazę klientów stanowi największa społeczność transportowa w Europie, licząca ponad 85 000 profesjonalistów łączących się z systemem w czasie rzeczywistym, aby optymalizować trasy i poprawiać rentowność swojej działalności.

Wobec faktu, że Alpega i IVECO podzielają wspólne wartości, włoski producent wybrał czołowego globalnego dostawcę usług opartych na oprogramowaniu na strategicznego partnera w eko‑mobilności. Giełdy dołączą do klastra partnerów IVECO zapewniających usługi energetyczne i obsługujących ekosystemy bezemisyjnego i elektrycznego transportu oraz rozwijających zrównoważoną technologię i rozwiązania.

Obie firmy połączą siły w realizacji założeń Agendy 2030, zwiększając koncentrację na zrównoważonym rozwoju oraz ograniczając presję na koszty przy jednoczesnym promowaniu rozwoju i użytkowania pojazdów elektrycznych, a także budowaniu przyszłości bardziej przyjaznej dla środowiska. Cyfryzacja i rozwój inteligentnych systemów, takich jak te, które już dostarcza Alpega, będą odgrywać kluczową rolę w tej współpracy.

W ramach rozszerzenia zakresu umowy o współpracy zawartej w 2021 r. Alpega zaoferuje klientom IVECO we Włoszech i Hiszpanii promocyjny dostęp do giełd transportowych Teleroute (link) i Wtransnet (link). Celem jest umożliwienie firmom transportowym bardziej efektywnego zarządzania flotą pojazdów ciężarowych pod kątem ograniczenia pustych przebiegów, a tym samym zmniejszenia śladu węglowego.

Fabrice Douteaud, dyrektor generalny ds. giełd transportowych w Alpega Group, powiedział: Decyzja IVECO o wybraniu nas jako strategicznego partnera wskazuje na nasze zaangażowanie w budowę zrównoważonego i efektywnego ekosystemu transportu drogowego. Obydwie firmy wyraźnie deklarują działania pozwalające ich klientom na redukowanie śladu węglowego, a nowa inicjatywa umożliwi nam dalszy postęp na drodze do bezemisyjności.

Fabrizio Conicella, dyrektor ds. cyfrowych i zaawansowanych technologii w firmie IVECO ocenił: Współpraca z firmą Alpega, wpisująca się w strategię ESG Grupy Iveco, potwierdza postanowienie IVECO dotyczące dostarczania firmom transportowym cyfrowych usług służących zwiększaniu produktywności wykorzystania pojazdów przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliwa i poprawie zgodności biznesu z założeniami zrównoważonego rozwoju.

[ materiały IVECO/Alpega ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega