LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
24 czerwca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plWspółpraca w celu rewitalizacji Wisły
Transport wodny

Współpraca w celu rewitalizacji Wisły

Narodowy program aktywizacji polskich rzek

KJ

Marszałek woj. kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk złożyli podpisy na deklaracji o współpracy na rzecz rewitalizacji i przywrócenia znaczenia gospodarczego dolnej Wisły.


Nieszawa - prom na Wiśle   |   Fot. Archiwum PGT

Ceremonia podpisania porozumienia odbyła się w Tczewie, podczas trwania wyjazdowego posiedzenia sejmiku województwa pomorskiego. W swoim wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki podsumował dotychczasową współpracę międzyregionalną. Jako członek Narodowej Rady Rozwoju zamierza podjąć działania na rzecz aktywizacji gospodarczej polskich rzek i obszarów nadwodnych, stworzenia obejmującego tę sferę narodowego programu.

Cele deklaracji. Podpisany dokument zobowiązuje oba województwa do zacieśnienia współdziałania i wspólnego lobbowania, by rozwiązania służące rozwojowi transportu na Wiśle zostały ostatecznie przyjęte i wdrożone. Samorządowcy widzą w tym szansę na rozwój regionu, liczą też na wsparcie rządu w realizacji przedsięwzięć, które poprawią warunki żeglugowe na rzece.

Współpraca, zgodnie z podpisaną deklaracją, będzie dotyczyła rozwoju gospodarczego nadwiślańskiego regionu oraz jego bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ochrony środowiska, dostępności do wody i jej retencji.

Warunki rozkwitu regionu. Współpraca dotyczyć będzie podejmowania działań zmierzających do powstania optymalnej rzecznej infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich, powstawania nowoczesnych centrów multimodalnych nad Wisłą, pozwalających na integrację transportu wodnego, drogowego i kolejowego. Aby tak się stało niezbędne jest przystąpienie Polski do umowy AGN. Trzeba też umieścić planowane przebudowy polskich odcinków międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70 w bazie sieci TEN-T. Rozwój niskoemisyjnego transportu wodnego znacząco wpłynie na zmniejszenie w atmosferze poziomu dwutlenku węgla.

Pozyskiwanie odnawialnej, ekologicznej energii elektrycznej pochodzącej z potencjału hydroenergetycznego Wisły umożliwi odciążenie sieci przesyłowych poprzez rozproszenie potencjału energetycznego. Działania te obniżą koszty i poprawią bezpieczeństwo energetyczne.

Bezpieczny rozwój dolnej Wisły jest uzależniony od sprawności działania systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, a także możliwości retencjonowania wody, gdyż nie jest dopuszczalne, aby rocznie 32 mld m3 wód rzecznych spływały bezpośrednio do Bałtyku. Rozwiązaniem tego problemu byłoby przede wszystkim wznowienie, zgodnie ze współczesnymi wymogami środowiskowymi, prac nad kaskadyzacją Wisły od Gdańska do Bydgoszczy, powstanie na tym odcinku rzeki nowych stopni wodnych oraz zaprojektowanie nowoczesnej infrastruktury melioracyjnej, dbającej zarówno o jakość jak i odpowiedni stan wody.« powrót
Biuro Brokerskie Omega