LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
20 lutego 2019 r.
Reklama   +48 22 620 92 04       Kontakt 
www.pgt.plWybrano oferty na budowę S7
Transport drogowy

Wybrano oferty na budowę S7

14 sierpnia 2015 r.   |  Cezary Banasiak

Najkorzystniejszą ofertę na odcinek od Koszwał (Południowej Obwodnicy Gdańska) do Nowego Dworu Gdańskiego złożyła czeska firma Metrostav a.s., a na drugi fragment - do Kazimierzowa (obwodnicy Elbląga), firma Budimex SA.


Wizualizacja – węzeł Elbląg Zachód / Fot. GDDKiA

Trasa S7 łączy Gdańsk, Warszawę i Kraków, i od lat stanowi jedną z ważniejszych, choć trudnych tras w naszym kraju. Droga ekspresowa jest aktualnie absolutną koniecznością, bo wzrost natężenia ruchu bezustannie przekłada się na pogarszanie warunków jazdy, a co za tym idzie także na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Droga krajowa nr 7 to także ważna trasa o znaczeniu międzynarodowym (E77), a odcinek od Gdańska do Elbląga leży w europejskim korytarzu transportowym IA Ryga – Kaliningrad – Elbląg – Gdańsk (Via Hanzeatica) oraz w korytarzu z Gdańska przez Warszawę do Odessy (Via Intermare).

Cały planowany fragment ma 40 km (z wykorzystaniem istniejącego dwujezdniowego odcinka obecnej drogi krajowej nr 7 wraz z węzłem Nowy Dwór Gdański), a wartość projektu to ponad 3 mld zł. W dniu 7 sierpnia komisja przetargowa zdecydowała o wyborze najkorzystniejszych ofert - odcinek między Koszwałami a Nowym Dworem Gdański za 1,64 mld zł zadeklarował się wybudować Metrostav a.s., a odcinek od Nowego Dworu do Kazimierzowa firma Budimex za 1,58 mld zł.

Informacja o decyzji komisji została wysłana do wszystkich oferentów, a dokumentacja przetargowa do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z prośbą o dokonanie tzw. kontroli uprzedniej. Jeżeli żadna z firm startujących w przetargu nie złoży odwołania, a kontrolne prace wykażą poprawność procedur, zostaną podpisane umowy z wykonawcami, a prace wreszcie będą mogły ruszyć.« powrót
Biuro Brokerskie Omega
Aktualne wydanie PGT 6-7/2019
© 2017 by Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o.
Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o., ul. Kieślowskiego 3c/30, 02-962 Warszawa
Tel.: +48 22 620 92 14
KRS: 45946, Regon: 010269289, NIP: 526-00-10-038, Kapitał zakładowy: 100 000 PLN
Prezes Zarządu: Alicja Ferdynus