LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
24 czerwca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plWyniki Grupy w 2020 r. lepsze od spodziewanych
Transport drogowy

Wyniki Grupy w 2020 r. lepsze od spodziewanych

Wielton patrzy z nadzieją w przyszłość

SC

Grupa Wielton w 2020 r. osiągnęła 15 420 szt. sprzedaży wolumenowej, co przełożyło się na 1 809,3 mln zł przychodów i 94,4 mln zł EBITDA, wynika z szacunkowych danych. Grupa udało się też ograniczyć zadłużenie finansowe netto do 371,6 mln zł (-7 proc. rdr.) m.in. poprzez zarządzanie kapitałem pracującym. W kolejnych latach zadłużenie ma być ograniczane w stosunku do osiąganych wyników.


Grupa Wielton prognozuje na 2021 poprawę sytuacji na rynku, co w założeniach przełoży się na wypracowanie wyników zbliżonych do tych z 2019 r. W 2021 r. Grupa Wielton zamierza osiągnąć ponad 20 000 szt. sprzedaży wolumenowej, ok. 2,4 mld zł przychodów oraz marżę EBITDA na poziomie około 7 proc.    |   Fot. Wielton

Początek minionego roku dla branży transportowej minął pod znakiem Pakietu Mobilności oraz Brexitu, zaś od drugiego kwartału rynek zmagał się przede wszystkim z pandemią COVID-19. Koronawirus, który rozprzestrzenił się bardzo szybko we wszystkich częściach świata, był kluczowym czynnikiem wpływającym na branżę transportową w tym okresie. Pomimo najpoważniejszego od lat okresu niepewności Grupa Wielton w obliczu tak niecodziennych wyzwań utrzymała swoją pozycję w ścisłej czołówce europejskich producentów.

Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton   |   Fot. Wielton

Osiągnięte wyniki są lepsze od tych, jakie zakładaliśmy w początkowej fazie pandemii. Branża transportowa bardzo dotkliwie odczuła załamanie wywołane lockdownem na wielu rynkach. W miarę upływu czasu i dostosowania się do nowych warunków nastąpiło wypłaszczenie, a nawet odwrócenie trendu spadkowego. Jako Grupa skutecznie zarządziliśmy sytuacją, skupiając się na kluczowych kwestiach: bezpieczeństwie, zarządzaniu sytuacją finansową oraz inwestycjach poprawiających efektywność i marżowość, przez co uzyskaliśmy wymierne efekty, które mają odzwierciedlenie w wynikach. Maksymalnie wykorzystaliśmy potencjał naszego modelu biznesowego oraz – zgodnie ze strategią opartą na międzynarodowych markach – usprawniliśmy zarządzanie Grupą. W ramach Zarządu wydzieliliśmy funkcje centralne, dzięki czemu nadzorujemy jednolicie wszystkie spółki Grupy – powiedział Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.

Zapewnienie bezpieczeństwa płynnościowego. Lockdown radykalnie obniżył aktywność światowych gospodarek. W obliczu niepewności rynkowej Grupa podjęła szereg działań mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i płynności finansowej.

Początkowy czas pandemii był bardzo niepewny. Dlatego naszym priorytetem stało się zapewnienie Grupie jak największej poduszki finansowej. Skupiliśmy się na generowaniu gotówki m.in. poprzez uwolnienie środków z zapasów i należności handlowych oraz skuteczne pozyskiwanie dotacji z tarcz antykryzysowych. Zarządzanie kapitałem pracującym oraz wsparcie instytucji finansujących były kluczowe. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że obrany kierunek był jak najbardziej słuszny: na przestrzeni kilku pierwszych miesięcy ze scenariusza konserwatywnego udało nam się przejść do bardziej łagodnego modelu kryzysowego, to znacznie pomogło w dobrych i partnerskich rozmowach z bankami. W dalszej perspektywie chcemy sukcesywnie ograniczać zadłużenie Grupy w stosunku do osiąganych wyników – wytłumaczył Paweł Szataniak.

Modernizacje i inwestycje w czasie lockdownu oraz projekty strategiczne w 2020 r. Odpowiednie zarządzanie finansami Grupy, pozwoliło na wykorzystanie czasu lockdownu na przeprowadzenie gruntownej modernizacji Zakładu w Wieluniu, która przełożyła się m.in. na poprawę efektywności produkcji, zwiększoną elastyczność oraz skrócenie czasu produkcyjnego. Poza diametralną przebudową w Wieluniu, Grupa zrealizowała szereg istotnych inwestycji w pozostałych spółkach, min.: w niemieckim Langendorf, francuskim Fruehauf oraz uruchomiła przebudowy procesu produkcyjnego Lawrence David - brytyjskiego producenta wchodzącego w skład Grupy.

Poczynione modernizacje i inwestycje w czasie lockdownu były dźwignią poprawy wyników w dobrym drugim półroczu 2020 r. Przełożyły się one także na poprawę marżowości, co będzie procentowało w kolejnych latach. W 2020 r. podjęliśmy szereg działań mających na celu rozwój produktów i rozwiązań Grupy pozwalający na zwiększenie konkurencyjności przy optymalnym wykorzystaniu kompetencji Spółek. Takimi projektami były m.in. wprowadzenie nowej strategii posprzedażowej we wszystkich spółkach i rynkach pod jedną, wspólną marką ABERG, czy powołanie spółki Langendorf Polska i utworzenie centrum kompetencyjnego naczep niskopodwoziowych w Wieluniu, wzmacniając tym samym moce produkcyjne niemieckiej spółki Langendorf. Pracowaliśmy również nad nowymi produktami oraz wprowadzaliśmy dalsze ulepszenia w dotychczasowych rozwiązaniach odpowiadając na trendy i potrzeby poszczególnych rynków, skupiając się na produktach o największej marżowości. Wprowadziliśmy m.in. najlżejszą naczepę kurtynową w portfolio Wieltonu – Strong Light Master, przeprowadziliśmy optymalizację zestawów przestrzennych oraz pracowaliśmy nad rozwojem rodziny naczep niskopodwoziowych w ramach wspomnianego centrum kompetencyjnego Langendorf – wymienił Prezes Zarządu Grupy Wielton.

Wydłużenie realizacji Strategii Wielton 2020 i praca nad nową strategią na 2022-26. Skutki nieprzyjaznego otoczenia makroekonomicznego spowodowanego pandemią były odczuwalne w wielu sektorach. Sytuacja ta mocno wpłynęła także na działalność Grupy Wielton i możliwość realizacji założeń przyjętych w Strategii Rozwoju Wielton 2020. W związku z tym Zarząd Grupy zdecydował o wydłużeniu czasu realizacji strategii rozwoju o jeden rok, do końca 2021. Grupa Wielton zapowiada również, iż od połowy bieżącego roku rozpocznie prace nad nową strategią wzrostu, która zostanie ogłoszona w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Miniony rok był okresem bez precedensu, który wymknął się poza normalne ramy planów biznesowych. Dobre wyniki w drugiej połowie 2020 r. i zmiana trendu w branży dają nam podstawę do optymistycznych założeń na 2021 r. W obecnym roku maksymalizujemy nasze wysiłki, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty skupiając się na strategicznym budowaniu marżowości i redukcji poziomu zadłużenia. W połowie tego roku rozpoczniemy pracę nad wytyczeniem ścieżki rozwoju na kolejne lata – zapowiedział Paweł Szataniak.

Dobre prognozy na ten rok. Grupa Wielton optymistycznie zapatruje się na rok 2021. Według opublikowanych oczekiwań obecny rok może być zbliżony do 2019 r. Zgodnie z nimi Grupa chce sprzedać ponad 20 tys. szt. produktów, co przełoży się na 2,4 mld zł przychodów. Zrealizowane inwestycje z poprzedniego roku mają być dźwignią w poprawie rentowności Grupy. Zgodnie z szacunkami Grupa ma wypracować marżę w wysokości ok. 7% EBITDA.

Przy sprzyjających warunkach rynkowych jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dobre wyniki. Grupa jest organizacyjnie przygotowana do wykorzystania pozytywnego trendu. Nasze zakłady produkcyjne pracują z dużą intensywnością, a spływ zamówień wskazuje, że ten trend utrzyma się przez kolejne miesiące. Inwestycje, zmiany w sposobie zarządzania Grupą oraz dalsze skuteczne zarządzanie kapitałem pracującym już procentują. Rośnie też efektywność produkcyjna, rentowność, wykorzystanie posiadanych aktywów produkcyjnych, a tym samym konkurencyjność Grupy Wielton. Jestem przekonany, że wchodzimy na nową trwałą ścieżkę wzrostu – podkreśla Prezes Grupy Wielton.

Kluczowe punkty koncentracji Grupy Wielton w 2021. W bieżącym roku Grupa będzie skupiać się na kluczowych obszarach, dążąc do uzyskania jak najlepszych wyników finansowych. Dla Grupy ważne będzie utrzymanie bezpieczeństwa płynnościowego, w tym skuteczne zarządzanie kapitałem pracującym, a w perspektywie, ograniczenie zadłużenia netto w stosunku do generowanych wyników. Grupa skupiać się będzie na zapewnieniu stabilności finansowania przez aktywną współpracę z instytucjami finansującymi.

Wprowadzimy nowy model finansowania nieruchomości potrzebnych do prowadzenia działalności, oparty na zmianie CAPEXU na rozłożony w czasie OPEX, unikając mrożenia gotówki w długo zwracające się aktywa. W tym modelu planujemy zbudować nowe Centrum Obsługi Klienta w Wieluniu. Poza tym w poszczególnych spółkach Grupy planowany jest również szereg inicjatyw, w tym nowe linie produkcyjne (Wielton, Lawrence David), czy robotyzacje linii (Fruheuaf, Langendorf), które pozwolą na dalszą optymalizację wykorzystania zasobów w celu podniesienia efektywności i rentowności. Kontynuowane będą również projekty strategiczne, takie jak wdrażanie strategii posprzedażowej ABERG, stworzenie własnych rozwiązań telematycznych pod marką ABERG Connect oraz dalsza praca nad cyfryzacją i automatyzacją Grupy. Będziemy też w dalszym ciągu rozwijać nasze produkty. Priorytetem na 2021 pod tym względem będzie nowa wywrotka. Pracować będziemy również nad projektami badawczymi dotyczącymi pojazdów autonomicznych, naczep wykorzystujących panele fotowoltaiczne czy wodór. Czeka nas bardzo intensywny rok – zapowiada Prezes Grupy Wielton.

Grupa Wielton należy do grona trzech największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie oraz znajduje się wśród dziesięciu największych producentów w tej branży na świecie. Podmiotem dominującym w grupie Wielton jest Wielton S.A. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 22 kwietnia br. Grupa Wielton przedstawi ostateczne wyniki operacyjne i finansowe za 2020 r.

[ materiały Wielton ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega