LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
15 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plWzrost przeładunków w rosyjskich portach morskich
Transport wodny

Wzrost przeładunków w rosyjskich portach morskich

... także tych położonych na Bałtyku

Wojciech Sobecki

Jak informuje Stowarzyszenie Komercyjnych Portów Morskich (ASOP) w roku 2017 w rosyjskich portach morskich przeładowano łącznie 786,97 mln t ładunków. To o 9% więcej niż w roku 2016.


Port Ust-Ługa   |   Fot. Archiwum PGT

Przeładunki ładunków suchych osiągnęły poziom 372,9 mln t tj. o 11,1% więcej niż rok wcześniej. W tej grupie ładunków najwyższy wzrost odnotowano w obrotach zboża (+ 34,7%), węgla (+ 13,4%) oraz nawozów mineralnych (+ 9,2%).

Przeładunki ładunków płynnych wyniosły 414 mln t i były wyższe od zrealizowanych w roku 2016 o 7,2%. W tej grupie ładunkowej najbardziej znaczący wzrost odnotowano w obrotach ropy naftowej, której przeładowano 253,2 mln t, o 11% więcej niż rok wcześniej. Znacząco wzrosły także obroty skroplonego gazu osiągając wielkość 14,7 mln t, a więc o 8,8% więcej niż w roku 2016.

Wzrosty także na Bałtyku. Patrząc z perspektywy naszych portów morskich warto odnotować, że rosyjskie morskie porty bałtyckie obsłużyły w ubiegłym roku 247,5 mln t ładunków czyli o 4,6% więcej niż rok wcześniej.

Najwyższy poziom przeładunków osiągnął port Ust-Ługa - 103,3 mln t, co stanowi wzrost o 10,6% w porównaniu do roku 2016. Na kolejnych miejscach znalazły się porty: Primorsk - 57,6 mln t, St. Petersburg - 53,6 mln t oraz Vysotsk - 17,5 mln t. Warto także zauważyć, że Primorsk utrzymał drugą pozycję w zestawieniu, mimo że obroty portu były o 10,6% niższe niż w roku 2016 i był to jedyny rosyjski morski port bałtycki, w którym zanotowano spadek przeładunków.

Rosyjskie porty coraz bardziej nowoczesne. Obroty rosyjskich portów morskich systematycznie rosną. Taka sytuacja spowodowana jest między innymi wzrostem nakładów inwestycyjnych, co zwiększa ich atrakcyjność. Dobrym przykładem takiej polityki jestUst-Ługa, gdzie w niewielkiej miejscowości oddalonej zaledwie 110 km od St. Petersburga kosztem ponad 2 mld dol. powstał jeden z najnowocześniejszych portów w basenie Morza Bałtyckiego.

Według zapewnień rosyjskich władz, polityka zwiększania konkurencyjności rosyjskich portów morskich będzie kontynuowana.« powrót
Biuro Brokerskie Omega