LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.pl„Zielony” wektor transportu kontraktowego
Logistyka

„Zielony” wektor transportu kontraktowego

SC

Liczba ludności wzrasta średnio o 81 milionów rocznie. Tak gwałtowny wzrost bezpośrednio wpływa na zwiększenie ilości przewozów. Według Międzynarodowego Forum Transportowego (ang. International Transport Forum – ITF) oraz Międzynarodowej Rady Czystego Transportu (ang. International Council on Clean Transportation – CCT) w ciągu najbliższych 30 lat wolumen drogowych przewozów towarowych wzrośnie o 300%.


Dmitri Krolov, manager ds. zrównoważonego rozwoju w AsstrA   |   Fot. AsstrA

Taki skok w liczbie dostaw niesie negatywne skutki ekologiczne. Aby zadbać o środowisko, Unia Europejska opracowała „Zielony Ład”, którego głównym celem jest zerowa emisja CO2.

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (ang. International Road Transport Union – IRU) wyróżnia trzy główne narzędzia do osiągnięcia wyznaczonych celów: alternatywne lub odnawialne źródła energii, transport o większej przepustowości oraz uproszczenie procedur handlowych (1).

Ostatni punkt dotyczy optymalizacji łańcuchów dostaw. Właściwe planowanie przepływów towarów oszczędza czas, paliwo, środki finansowe oraz zmniejsza emisję CO2.

Dział transportu kontraktowego (ang. Contracted Fleet – CF) pojawił się w grupie firm AsstrA-Associated Traffic AG w 2020 roku. Geografia jego działalności obejmuje całą Europę: od północnej Finlandii po południową Hiszpanię.

CF to doskonały przykład zaangażowania firmy w zieloną logistykę. Dzięki przemyślanemu planowaniu tras dla klientów kontraktowe ciężarówki grupy AsstrA w Europie Zachodniej zmniejszyły puste przebiegi nawet o 11%. Dla porównania średnia europejska według Eurostatu wynosi 13% (2). Zmniejszenie pustych przebiegów w połączeniu z wykorzystaniem samochodów ciężarowych, spełniających najwyższe standardy ekologii, pomogły obniżyć poziom emisji CO2 – mówi Dmitri Krolov, manager ds. zrównoważonego rozwoju w AsstrA.

Zespół z działu CF przeanalizował wewnętrzne ograniczenia firmy w zakresie promowania usługi transportu kontraktowego oraz przeprowadził prace mające na celu wyeliminowanie tych ograniczeń. Pomogło to w rozwoju nowych projektów AsstrA realizowanych w ramach strategii 2022-2024.

Alina Bralko, kierownik działu transportu kontraktowego w AsstrA   |   Fot. AsstrA

Każde rozwiązanie logistyczne ze strony pracowników operacyjnych firmy to nie tylko zlecenie dla przewoźników, ale także szansa na rozwój biznesu partnerów transportowych. Zespół AsstrA dąży do stworzenia warunków do długofalowej współpracy, które przyczynią się do rozbudowy floty oraz zwiększenia zdolności przewozowych przewoźników. O atrakcyjności zlecenia transportowego decyduje nie tylko cena, ale i warunki płatności, a także kompetentne planowanie trasy i eskorta transportu – mówi Alina Bralko, kierownik działu transportu kontraktowego w AsstrA.

Dedykowani menedżerowie firmy pracują nad poszerzeniem oferty przewozowej oraz głównych linii transportowych, co wpływa na zwiększenie portfela klientów oraz dynamiczne planowanie usług logistycznych.

Kolejne zadanie działu transportu kontraktowego to automatyzacja planowania na podstawie zintegrowanych danych z systemów wewnętrznych firmy oraz danych z urządzeń telematycznych. Pozwoli to na lepszą kontrolę własnych zasobów, szybsze podejmowanie decyzji, a także planowanie większej liczby przewozów w krótszym czasie. Regularna konwersja danych pomoże stworzyć rozbudowaną ofertę dotyczących rejsów powrotnych w transporcie kontraktowym i zwiększy przepustowość – kontynuuje Alina Bralko.

Umiejętne planowanie transportu pozytywnie wpływa na jakość usług i obniżenie kosztów operacyjnych firm transportowych. Natomiast redukcja pustych przebiegów bezpośrednio wpływa na redukcję emisji CO2 do atmosfery.

Dziś w logistyce nikt nie kwestionuje racjonalności poszukiwania ekorozwiązań dla zrównoważonego rozwoju biznesu. Przejście na „zielony” wektor to nie tylko „zielone” biuro i wprowadzenie normy EURO-6. „Zielona” logistyka to kompleks działań – dodaje Dmitri Krolov.

AsstrA dąży do osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez:

• monitorowanie emisji CO2 oraz sporządzanie rocznego raportu na temat zrównoważonego rozwoju firmy,

• korzystanie z najbardziej przyjaznych środowisku rodzajów transportu,

• przejście na paliwa alternatywne i pojazdy bezemisyjne,

• rozwój technologii ukierunkowanych na ochronę środowiska.

(1) https://www.iru.org/

(2) https://ec.europa.eu/eurostat/

[ materiały AsstrA ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega