LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
21 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plZmarł pomysłodawca i konstruktor SUW 2000
Transport szynowy

Zmarł pomysłodawca i konstruktor SUW 2000

Co się teraz stanie z systemem?

Janusz Mincewicz

W Poznaniu, po ciężkiej chorobie w wieku 77 lat, zmarł dr hab. inż. Ryszard Maria Suwalski, jeden z najwybitniejszych polskich konstruktorów taboru szynowego, twórca systemu samoczynnej zmiany rozstawu kół pojazdów szynowych SUW 2000. który w 2003 r. otrzymał nagrodę prezydenta RP.


Wózek typu 25ANa zaprojektowany przez Suwalskiego   |   Fot. Wikipedia

W swoim bogatym dorobku naukowym i zawodowym miał nie tylko system SUW 2000, ale także 42 prace twórcze oraz 60 wynalazków opatentowanych w Urzędzie Patentowym. W 2003 r. otrzymał nagrodę Prezydenta RP za najlepszy wynalazek w dziedzinie: produkt i technologia (wspomniany SUW 2000). Rok później został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jeden z najlepszych. Ryszard M. Suwalski był jednym, nie tylko z najlepszych, ale także najbardziej płodnych polskich konstruktorów. W swoim dorobku miał wózki do wagonów osobowych, wózki napędowe oraz toczne do EZT-ów, autobusów szynowych, a także do tramwajów. Stanowiły one podwaliny do nowych generacji układów biegowych stosowanych w pojazdach szynowych.

Także system SUW 2000 zyskał wiele pozytywnych opinii. Rozwiązanie to miało w znacznym stopniu usprawnić system transportowy, który umożliwiał bezpieczny, niezawodny i efektywny przewóz towarów w ruchu międzynarodowym, mający zastosowanie w pokonywaniu różnicy szerokości torów na wschodniej granicy Polski, gdzie taka różnica występuje.

 Konstruktor SUW 2000 skończył Wydział Budowy Maszyn (specjalność: pojazdy szynowe), studia podyplomowe w Instytucie Wysokoprężnych Silników Okrętowych i Kolejowych Politechniki Poznańskiej na Politechnice Poznańskiej oraz studia doktoranckie na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów w Instytucie Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych tej samej uczelni. Jego rozprawa habilitacyjna na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej poświęcona była „Systemowi samoczynnej zmiany rozstawu kół pojazdów szynowych”.

Pracę zawodową rozpoczął jako konstruktor w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski. Później pracował jako główny specjalista w  Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa i Centralnym Biurze Konstrukcyjnym PKP Poznań. Pracę zawodową zakończył na stanowisku kierownika projektu w Biurze Strategii, Inwestycji i Rozwoju oraz Biurze Wsparcia Technicznego PKP Cargo. Był rzeczoznawca z zakresu lokomotyw spalinowych i wagonów.

Rozwiązanie XXI w. Po wielu latach niepowodzeń i zastoju Suwalski przestał wierzyć, że SUW-2000 będzie wdrażany. - A z kim zainteresowani mają prowadzić rozmowy na ten temat SUW-u skoro w kraju nie ma odpowiedniej atmosfery dla wdrażania polskiego systemu? – pytał mnie w zeszłym roku. Narzekał, że Polska nie wykorzystała sytuacji związanej z koniecznością przewozu na Ukrainę kibiców w czasie Euro 2012. - Uważam, że była wtedy okazja by znaleźć środki na zakup nowego taboru zdolnego do bezkolizyjnego pokonywania różnicy szerokości torów. Może nie było chęci do takiego rozwiązania, nie wiem? To pytanie wybiega poza sferę techniczną i trudno mi się do niego ustosunkować – mówił zasmucony.

Prof. Andrzej Chudzikiewicz  z Politechniki Warszawskiej z wielkim uznaniem mówi o SUW-2000. - Konstrukcja opracowana przez dr hab. inż. Suwalskiego na początku lat 90 poprzedniego stulecia to jednak myśl techniczna XXI wieku. Nie bez kozery konstruktor nazwał to rozwiązanie SUW-2000. Warszawski naukowiec twierdzi, że  podstawową trudnością w produkcji SUW-2000, na skalę przemysłową, są nieuregulowane do tej pory prawa własnościowe do tego rozwiązania. - Właścicieli jest kilku i jak zwykle to bywa w Polsce nie są w stanie dojść do porozumienia. Nie bez winy i to znacznej jest tutaj kolej, która mogła już dawno rozwiązać problem własności gdyby postępowała w tej sprawie konsekwentnie. Było kilku producentów którzy byli poważnie zainteresowani podjęciem produkcji pojazdów z zestawami SUW-2000 ale „nieporadność” kolei w tej sprawie skutecznie chłodziła takie biznesowe zamiary.« powrót
Biuro Brokerskie Omega