LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
19 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plZnaczny wzrost w 2018 r.
Logistyka

Znaczny wzrost w 2018 r.

Operator logistyczny podsumował wyniki

HH

Dachser zwiększył skonsolidowane przychody netto o 5,5% do 5,57 mld euro. Liczba przesyłek również wzrosła o 2,5%, tj. do 83,7 mln, a tonaż o 3% - do 41,3 mln t.


Liczba przesyłek w 2018 r. wzrosła o 2,5%, tj. do 83,7 mln   |   Fot. Dachser

Największe przychody przyniósł segment Road Logistics - obejmujący transport i magazynowanie towarów przemysłowych (European Logistics) oraz żywności (Food Logistics) – który osiągnął łączny wynik 4,47 mld euro (+6,6%).

Food Logistics. W ramach wspomnianego wcześniej segmentu największy wzrost przychodów netto nastąpił w wypadku linii biznesowej European Logistics (EL) - o 7%, tj. do 3,55 mld euro. Zarówno przesyłki, jak i tonaż zwiększyły się o 3,1%.

Food Logistics również odnotował wysokie dane przychodowe za 2018 r. Skonsolidowane przychody netto wzrosły o 5,3% do 917 mln euro. Praktycznie niezmieniona liczba przesyłek w porównaniu z poprzednim rokiem została skompensowana wzrostem tonażu o 2%.

Food Logistics rozwija się od wielu lat i generuje wzrost dzięki krajowym transportom i logistyce kontraktowej - poinformował Bernhard Simon, CEO Dachser. Z drugiej strony niedobory przestrzeni ładunkowej oraz braki kierowców i sezonowe wahania wolumenu uderzają w ten segment.

Segment lotniczy i morski. Jeśli chodzi natomiast o segment Air & Sea Logistics to w wyniku wpływu czynnika kursowego, malejących stawek przewozowych i spadku wolumenu na trasie Chiny-Europa, skonsolidowane przychody netto utrzymały się na poziomie ok. 1,19 mld euro, a 2,9% spadek liczby przesyłek został skompensowany wzrostem tonażu - zwłaszcza w transporcie morskim - o 6,6%.

Dążymy do zastąpienia do roku 2020 wszystkich niezintegrowanych rozwiązań naszym autorskim systemem do zarządzania transportem - Othello. W 2018 r. zakończyliśmy wdrażanie systemu w Chinach, co było kamieniem milowym w tym projekcie - wyjaśnił Simon. I dodał że: „kluczem do zrównoważonego rozwoju w transporcie lotniczym i morskim jest opanowanie i zarządzanie złożonymi środowiskami oraz głęboka integracja naszych systemów logistycznych”.

W ubiegłym roku operator zainwestował 126 mln euro w obiekty logistyczne, systemy informatyczne i wyposażenie. W rok 2019 grupa zamierza przeznaczyć na ten cel 234 mln euro.

Firma kładzie również duży nacisk na szkolenia, co przyniosło pozytywne efekty, szczególnie w przypadku szkoleń zawodowych kierowców. Obecnie mamy 207 osób przygotowujących się do zawodu kierowcy w ramach spółki Dachser Service & Ausbildungs GmbH – powiedział Simon.

Dachser zatrudnia obecnie 30 609 pracowników, co oznacza wzrost o ponad 1,5 tys. osób wobec roku ubiegłego.« powrót
Biuro Brokerskie Omega